Olimpijada kulture

Natječaj za literarne i likovne radove za učenike osnovnih i srednjih škola.

olimpijada_kultureOlimpijada kulture Osijek - Osijek,
Županijska 18/II Tel.031/629-348,
mail: olimpijada-kulture@ok-osijek.hr
Mbr: 2468549, žiro-rn: 2340009-1110369676
Web: www.ok-osijek.hr

Projekt pod pokroviteljstvom:

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
Ministarstva turizma RH

Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Županija osječko-baranjska, Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu
Organizacijski odbor Olimpijade kulture Osijek


raspisuju
N a t j e č a j
za literarne i likovne radove
za učenike osnovnih i srednjih škola

1. OPĆA PRAVILA NATJEČAJA - CILJEVI, TEME I DOBNE KATEGORIJE

Osnovni je cilj natječaja upoznavanje učitelja, nastavnika i učenika s projektom OLIMPIJADA KULTURE koji će se održati u Osijeku, i gradovima partnerima, 2012. godine, čime se nacionalno i globalno promiče kultura i turizam Osijeka, gradova- partnera, regija i države Hrvatske.

Priprema projekta podrazumijeva bogaćenje kulturnog života pop ularizacijom kulture, organizacijom kulturnih događaja, poticanjem kreativnosti i stvaralaštva.
Olimpijada kulture jedan je od najvećih hrvatskih i svjetskih kulturnih događaja u pripremi, kojim bi se grad Osijek mogao kandidirati za Europski grad kulture.U natječaju mogu sudjelovati svi učenici osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

U literarnom izričaju učenici mogu pisati u različitim oblicima (pjesma, proza, pismo, esej...), a likovni izričaj može biti u bilo kojoj tehnici rada.

Učenici se natječu na temu olimpizma i njegovih temeljnih vrijednosti, stvaralaštva, kulture i kulturne baštine. Temu biraju sami ili u dogovoru s učiteljem, nastavnikom, mentorom. Nudimo slijedeće natuknice:

- isticanje osobnosti i kreativnosti
- isticanje kulturnih vrijednosti i važnost tih vrijednosti u mjestu u kojem živim i šire
- razvijanje prijateljstva
- uvažavanje drugih
- razvijanje natjecateljskoga duha ...

(Neobvezne moguće teme:
• Želim biti sudionik Olimpijade kulture;
• Olimpijada kulture, izazovi i mogućnosti;
• Hrvatska i prva Olimpijada kulture;
• Kulturna baština moga zavičaja na Olimpijadi kulture;
• Snaga duha i emocije na Olimpu;
• Nacionalni kulturni heroji;
• Ja stvaram bolji svijet)


Natječaj je organiziran po dobnim skupinama:

  • 1. - 4. razreda osnovne škole
  • 5. - 8. razreda osnovne škole
  • 1. - 4. razreda srednje škole

Prosudbeno povjerenstvo za literarne i likovne radove odabrat će najkvalitetnije uratke koji će biti pročitani i izloženi u Galeriji OKO (Pothodnik lok.br.9, Trg Ante Starčevića), te predstavljeni u zbirci učeničkih radova na temu Olimpijade kulture. Zbirka će biti tiskana za potrebe promocije projekta u zemlji i inzemstvu, pa će literarni radovi biti tiskani na izvorniku hrvatskom jeziku (ili manjinskom uz hrv.prijevod), i engleskom prijevodu.

2. NAČIN PRIJAVE I ROKOVI

Natječaj će biti objavljen 18. siječnja 2010.g., putem medija i direktnim obraćanjem školama.
Škole će po izboru (5 radova po dobnim skupinama) uputiti elektronski na e-mail adresu olimpijada-kulture@ok-osijek.hr ili poštom na adresu Olimpijada kulture, Županijska 18/II, Osijek do 31. ožujka 2010. godine.

Jedan učenik može sudjelovati s jednim literarnim i jednim likovnim radom.

Uz likovni i literarni rad obvezno je navesti:
1. Ime i prezime učenika, razred
2. Ime škole, adresa, telefon,
3. Ime i prezime učitelja, nastavnika , mentora, kontakt telefon

3. PRIZNANJA

Prosudbena povjerenstva Olimpijade kulture odabrati će unutar dobnih skupina po 10 likovnih i najmanje 3 literarna rada, na svakom jeziku, koji će biti predstavljeni u Galeriji OKO.
Rezultati će biti objavljeni 12. travnja , a 19. travnja 2010.g. otvorena izložba i svečano predstavljeni najbolji literarni radovi, uz podjelu diploma.

Najboljim radovima (3 literarna i 3 likovna rada, unutar skupina) biti će dodijeljene zlatna, srebrna i brončana diploma.

PROSUDBENO POVJERENSTVO ZA LIKOVNE RADOVE:
Akademski slikari i profesori na umjetničkim školama - Vladimir Džanko, Marko Živković, Vladimir Pandžić, Tihomir Fischer i Ratko Žaja.

PROSUDBENO POVJERENSTVO ZA LITERARNE RADOVE:
Književnici, publicisti i profesori hrvatskog jezika - Enes Kišević, Nevenka Munitić, Marija Domić, Marija Baličević i Zvonko Penović.
Po potrebi suradnici za manjinske jezike.

4. TEHNIČKI NAPUTCI

Literarni rad treba biti napisan na maksimalno dvije stranice formata A4 s proredom od 1.5 redaka i u fontu Times New Roman veličine 12, na hrvatskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine.

Likovni rad može biti u bilo kojoj tehnici rada i neodređenoga formata.

Kontakt osoba za Natječaj je prof. Marija Baličević (mob. 098/938-9543).

U Osijeku 15. siječnja 2010. godine

5. PRILOG NATJEČAJU

U privitku poziva na Natječaj sa propozicijama dostavlja se promidžbeni letak s kratkim opisom kulturnog događaja - Olimpijade kulture.