Učilište Svijet

Učilište Svijet

UČILIŠTE "SVIJET" osnovano je 2008. godine rješenjem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Nastavljajući tradiciju započetu u Ferial-ovom Centru za strane jezike te stalno prateći europske standarde u poduci stranih jezika Učilište"Svijet" postalo je u Karlovačkoj županiji referentno mjesto za učenje i usavršavanje stranih jezika. Polaznici mogu pohađati standardne, poslovne, individualne, tečajeve "po mjeri" (prema zahtjevima polaznika), intenzivne ljetne tečajeve, tečajeve 50+ (za polaznike iznad 50 godina), dječje tečajeve, tečajeve hrvatskog jezika te tečajeve stranih jezika u inozemstvu.

Za polaznike koji žele polagati međunarodno priznate ispite iz engleskog jezika (KET, PET, FCE, CAE, BEC) u suradnji s British Council organiziramo pripremu za polaganje navedenih ispita.
Nastava se održava u pet učionica u samom centru Karlovca (Radićeva 12) ili u prostoru Naručitelja usluge.

Učilište "Svijet" je član Zajednice stranih jezika HGK (neprofitna udruga osnovana s ciljem podizanja kvalitete jezičnih usluga, poduke i prevođenja te njihovog prilagođavanja europskim standardima). Škole članice Zajednice stranih jezika prihvatile su etičke kodekse udruge PRIMA (Prva hrvatska udruga privatnih škola stranih jezika) koja djeluje kao pridruženi član udruge EAQUALS (Europska udruga za standardizaciju kvalitete jezičnih usluga). Učilište "Svijet" prilagodilo je nastavni program učenja stranih jezika smjernicama Vijeća Europe te mu je omogućeno da svojim polaznicima izdaje Europsku jezičnu mapu - dokument Vijeća Europe kojim se prati napredak u učenju stranog jezika te daje uvid u jezičnu kompetenciju svakog pojedinca.

Tečajeve stranih jezika vodi iskusan tim predavača među kojima su i izvorni govornici. Predavači se kontinuirano usavršavaju na seminarima u zemlji i inozemstvu.

Na zahtjev polaznika provodimo besplatna testiranja radi utvrđivanja stupnja znanja stranog jezika i raspoređivanja u odgovarajuću grupu.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Učilište Svijet

Učilište Svijet
Radićeva 12
47 000 Karlovac

Tel: 047/611-926
Mob: 098/246-584
Fax: 047/611-926

E-mail: uciliste.svijet@ka.t-com.hr
Web: www.uciliste-svijet.hr

O ustanovi