Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Krapina

Pučko otvoreno učilište Krapina
Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
49 000 Krapina

Tel: 049/370-561
Fax: 049/370-561

E-mail: pou-krapina@kr.t-com.hr
Web: www.krapina.net

O ustanovi

Osnovna škola za odrasle

Znatan dio građana Hrvatske nije završio osnovno školovanje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa poziva sve koji žele završiti osnovnu školu da to učine uz pomoć države.

Mjesto: Krapinadetaljnije