Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Javna nabava radova i inženjerske usluge

Sastavljanje prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Mjere zaštite od požara

Koje sve tehničke i organizacijske mjere poduzeti za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara?

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Novi Zakon o strancima – rad i obračun plaće za državljane trećih zemalja

Novi model zapošljavanja i obračun plaće za strance

Mjesto: Zagrebdetaljnije

PDV u turizmu

Sve što trebate znati o PDV-u u turizmu s naglaskom na praksu

Mjesto: Split, Zagrebdetaljnije

Primjena upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima

Ovlasti i nadležnost vodnih redara u vodnokomunalnom sektoru + Praktični PRIMJERI u elektronskom obliku (na e-mail sudionika)

Mjesto: Zagrebdetaljnije