Ki centar

Ki Centar se bavi promicanjem energetske kineziologije. Temeljna filozofija ovog holističkog sustava brige o zdravlju na prirodan način je edukacija o mogućnosti preuzimanja veće osobne odgovornosti u održavnju i poboljšanju zdravlja i blagostanja pojedinca.

KI Centar je osnovan s namjerom da putem seminara i radionica upozna sve zainteresirane osobe sa Energetskom kineziologijom, holističkim sustavom održavanja i poboljšanja zdravlja i samopomoći prirodnim putem. Programi se prezentiraju u manjim grupama, u opuštenom i podražavajućem ambijentu Centra. Učenje se odvija kroz prezentaciju i interaktivne vježbe.

Postoji mogućnost prilagodbe programa i sadržaja, termina i mjesta održavanja seminara potrebama i specifičnostima grupe.

Centar je otvoren za međusobnu suradnju sa ostalim centrima i organizacijama koji promiču holistički pristup čovjeku u cilju doprinosa povećanju svjesnosti pojedinca i cijelog društva.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Ki centar

Ki centar
Ogrizovićeva 34-1
10000 Zagreb

Tel: 098 283 632
Fax: 01 3664 025

E-mail: info@ki-centar.com
Web: www.ki-centar.com

O ustanovi