Kontakt podaci

TV Akademija

TV Akademija
Ivana Merza br.8
21000 Split

Tel: 021/494 409, 099/324 3556

E-mail: info@tv-akademija.hr
Web: tv-akademija.hr

O ustanovi

Televizijske tehnologije i komunikacije

Mjesto održavanja:

Split

Prva godina nastavno bi bila zajednička za sve studijske grupe, kako bi studenti jedinstvenog stručnog studija dobili osnovna znanja iz svih područja koja naučava studij u cjelini. Od trećeg semestra se studenti kroz odabir izbornih predmeta opredjeljuju za određena stručna usmjerenja.

Prijava:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su u sva četiri razreda srednje škole imale predmet matematiku, te imaju prosječnu ocjenu iz navedenog predmeta preko 4,5.

Vrednovanje:

Kandidati koji zadovoljavaju već navedeni uvjet polagat će najprije pisani test iz sljedećih područja;

  • Skup prirodnih brojeva i operacije s njima
  • Kompleksni brojevi i operacije s njima
  • Funkcija, polinomi prvog stupnja, i jednadžbe
  • Skupovi točaka u ravnini
  • Trigonometrijske funkcije
  • Paralelnost ravnina, te odnos ravnine prema pravcu
  • Poznavanje formula za izračunavanje obujma i oplošja raznih geometrijskih tijela
  • Primjena trigonometrije
  • Eksplicitna i implicitna jednadžba pravca, kružnice, elipse, hiperbole i parabole
  • Tangente i sjecišta pravca i krivulje drugog reda
Raspored:

I GODINA I SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:Mediji i društvo
Fotografija
Informatika
Televizijski sustavi
Stručni engleski jezik
Tijelesna i zdravstvena kultura

I GODINA II SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:Etika
Osnove novinarstva
Poduzetništvo u medijima
Radijski sustavi i snimanje
Stručni engleski jezik
Tijelesna i zdravstvena kultura

II GODINA III SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI:
Multimedijske komunikacije
Prijenos multimedijskih informacija
Marketing u tv-medijima
Animacija

Matematika 1
Digitalna televizija
Elektronika tv-tehnologija

II GODINA IV SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:

Radiodifuzni multimedijski prijenos
Montaža slike 1
Montaža zvuka 1
Televizijsko snimanje

III GODINA V SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI:Arhitektura tv-studija
Prijenos multimedijskih informacija internetom
Prijenos multimedijskih informacija satelitom
Mediji i pravo

Projekt RTV vez
Projekt TV studija

DIPLOMSKI RAD  

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...