Kontakt podaci

TV Akademija

TV Akademija
Ivana Merza br.8
21000 Split

Tel: 021/494 409, 099/324 3556

E-mail: info@tv-akademija.hr
Web: tv-akademija.hr

O ustanovi

Televizijska montaža

Prva godina nastavno bi bila zajednička za sve studijske grupe, kako bi studenti jedinstvenog stručnog studija dobili osnovna znanja iz svih područja koja naučava studij u cjelini. Od trećeg semestra se studenti kroz odabir izbornih predmeta opredjeljuju za određena stručna usmjerenja.

Prijava:

Ukoliko kandidati imaju svjedodžbu o glazbenoj naobrazbi / niža glazbena ili srednja glazbena škola / prilažu je uz prijavu za prijemni ispit.

U prvom dijelu pismenog ispita se kroz test provjerava opća informiranost kandidata o području ovog usmjerenja. Potom slijedi projekcija filma i pisanje klauzurnog rada na zadanu temu iz kulture audiovizualnih medija, a koja je u svezi za prikazanim filmovima. Po zaključenju pisanog dijela ispita slijedi usmeni ispit u kojem se provjerava opće znanje iz područja kulture i razgovara se o pitanjima pokrenutim u klauzuri na temelju čega povjerenstvo stječe dojam o sklonostima i procjenjuje specifične sposobnosti kandidata, potrebne za uspješan studij na ovom usmjerenju TV-Akademije.

Temeljem testa, klauzure, provjere nadarenosti i usmenog ispita povjerenstvo vrši selekciju kandidata za uži izbor.

Vrednovanje:

U drugom dijelu ispita kandidati rješavaju dobivene specifične zadatke vezane uz snimanje filma kao knjigu snimanja, montažu fotografije, montažu zvuka itd. Nakon ovog slijedi razgovor sa kandidatima koji su ušli u uži izbor s tim da se sada povjerenstvo osobito fokusira na ;

  • opći stupanj obrazovanja
  • glazbeno obrazovanje
  • poznavanje televizije i filma
  • praćenje recentne televizijske i filmske produkcije kod nas i u svijetu

Sve navedeno je bitno za konačan odabir kandidata ovog usmjerenja na TV-Akademiji.

Raspored:

I GODINA I SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:


Mediji i društvo
Fotografija Informatika
Televizijski sustavi
Stručni engleski jezik
Tijelesna i zdravstvena kultura

I GODINA II SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:Etika
Osnove novinarstva
Poduzetništvo u medijima
Radijski sustavi i snimanje
Stručni engleski jezik
Tijelesna i zdravstvena kultura

II GODINA III SEMESTAR


OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI:
Multimedijske komunikacije
Prijenos multimedijskih informacija
Marketing u tv-medijima
Animacija

Digitalna televizija
Studijska akustika
Elektronika tv-tehnologija
Fotografija 2
Teorija prostora
Montaža slike i zvuka
Uvod u glazb. Umjetnost

II GODINA IV SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI :Radiodifuzni multimedijski prijenos
Montaža slike 1
Montaža zvuka 1
Televizijsko snimanje

Montaža slike 1
Montaža zvuka 1

III GODINA V SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI :
IZBORNI PREDMETI:Arhitektura tv-studija
Prijenos multimedijskih informacija internetom
Prijenos multimedijskih informacija satelitom
Mediji i pravo

Montaža slike 2
Montaža zvuka 2

DIPLOMSKI RAD  

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...