Kontakt podaci

Institut za menadžment

Institut za menadžment
Draškovićeva 55
10 000 Zagreb

Tel: 01/7899-700
Fax: 01/7899-701

E-mail: info@izm.hr
Web: www.izm.hr

O ustanovi

Financijski analitičar

Mjesto održavanja:

Centar

U tržišnim uvjetima poslovanja značaj financijske analize poslovanja društva sve je veći. Ne samo sa stajališta vlasnika, nego i vjerovnika, javnosti, države i drugih korisnika poslovnih informacija. Financijska analiza je važan alat koji financijski menadžeri koriste pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća.

Financijski analitičar

Ovisno o interesima subjekta koji provodi analizu (samo poduzeće, vjerovnik, investitor) postoje različite vrste analize. Zajednička im je primjena različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Također, ocjena potencijala društva nije moguća bez prethodne temeljite i stručne financijske analize. Pomoću analize potencijala dolazi se do spoznaje o značajkama poslovnog procesa, na temelju koje je moguće odgovoriti na pitanja kakav je položaj društva na tržištu, viziju razvoja te koju strategiju upotrijebiti da se stigne do određenog cilja.

Program je namijenjen:
• svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području financijske analize i planiranja
• poduzetnicima i menadžmentu
• djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima i vladinim agencijama
• specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje

Trajanje programa: 150 šk. sati (2 puta tjedno po 4 šk. sata)
Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa
Ispit
Provjera znanja se sastoji od dva dijela:

 • pisanje završnog rada i prezentacija - polaznik u dogovoru s mentorom odabire temu za pisanje završnog rada
 • pismeni ispit - pismeni ispit polaže se nakon odslušanog programa
Nastatavni program:
Uvod u financijski menadžment
 • važnost uloge financijskog menadžmenta u organizaciji
 • osnovni oblici poslovnog udruživanja
 • financijske institucije i financijski posrednici
 • financijsko tržište
Vremenska vrijednost novca
 • buduća vrijednost novca
 • sadašnja vrijednost novca
 • nominalni, relativni i konformni kamatnjak
 • višestruki novčani tijekovi
 • inflacija i realna kamatna stopa
Korporativno financiranje
 • oblici dugoročnog financiranja
 • financiranje izdavanjem dugoročnih  vrijednosnih papira
 • bankovni krediti i dugoročne obveznice
 • analiza i vrednovanje obveznica
 • financiranje poslovanja vlastitim kapitalom
 • analiza i vrednovanje dionica
 • različiti pristupi strukturi kapitala kompanije
 • utjecaj nesavršenosti tržišta na strukturu kapitala
 • odlučivanje o strukturi kapitala
 • politika dividendi
 • kratkoročno financiranje
 • instrumenti kratkoročnog financiranja
 • osiguranja povrata kratkoročnih kredita
Upravljanje radnim kapitalom
 • pojam tekuće imovine ili radnog kapitala
 • upravljanje novcem
 • upravljanje potraživanjima
 • upravljanje zalihama
Financijska analiza
 • makroekonomska analiza
 • analiza financijskih izvještaja
 • financijski pokazatelji
 • komparativna analiza
 • analiza trenda
 • tehnička analiza
 • analiza kapitalnih ulaganja
 • analiza financijskog rizika
Korporativna kontrola i oblici financijskog restrukturiranja
 • korporativna kontrola
 • tehnički postupci i rezultati restrukturiranja
 • oblici poslovnog udruživanja
Financijsko planiranje
 • svrha i proces financijskog planiranja
 • financijsko prognoziranje i planiranje
 • modeli financijskog prognoziranja
Izrada poslovnog plana
 • analiza investicijskih projekata
 • elementi poslovnog plana
 • postupak izrade poslovnog planavni program: 

Više informacija na www.izm.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...