Kontakt podaci

Forex Osijek d.o.o.

Forex Osijek d.o.o.
Županijska 2
31 000 Osijek

Tel: 031/496-398

E-mail: info@fxos.hr
Web: www.fxos.hr

O ustanovi

Edukacija o trgovanju na svjetskom tržištu deviza (napredni tečaj)

Mjesto održavanja:

Osijek

Ovaj program edukacije rezultat je dvogodišnje pripreme i predanog rada naših edukatora. Razvili smo ga sukladno željama i potrebama naših klijenata za dodatnim usavršavanjem.

U njega je utkano svo znanje i iskustvo koje smo stekli dugogodišnjim, profesionalnim trgovanjem na financijskim tržištima. Seminar je osmišljen na principu radionice, u kojoj polaznici stečena znanja samostalno primjenjuju na tržište u realnom vremenu, uz konstantan nadzor edukatora.

Tema:
Fokus ovog seminara je tehnička analiza financijskih tržišta

Cilj:
Osnovni cilj mu je da sistematskim pristupom osposobi sve polaznike za samostalno trgovanje valutama i ostalim financijskim instrumentima (dionice, obveznice, indeksi, robe…).

Sadržaj:

  • Uvod u tehničku analizu
  • Linija trenda, linije otpora i potpore, trend kanali, breakout trgovanje
  • Tehnički indikatori. Detaljno upoznavanje s raznim oscilatorima, signalima koje generiraju, strategijama trgovanja i divergencijama. Pravilno tumačenje i primjena Bolingerovih traka u kombinaciji s oscilatorima
  • Formacije nastavka i zaokreta trenda. Upoznavanje s najvažnijim formacijama, psihološkim aspektom i strategijama trgovanja
  • Candlestick paterni (Japanske svijeće). Povijest nastanka, detaljno objašnjenje oblika, psihologije i njihovo pravilno tumačenje, te njihova primjena u kombinaciji s klasičnom zapadnjačkom analizom. Objašnjenje i primjena preko 40 paterna zajedno s gapovima
  • Fibonaccijevi brojevi i njihova primjena u trgovanju
  • Elliottovi valovi. Pravila, strategije trgovanja u kombinaciji s Fibonaccijevim razinama i money management
  • Psihologija trgovanja
  • Detaljno objašnjenje sastavnih dijelova i način izrade plana trgovanja

Vrijeme trajanja:
Budući da pokriva sve aspekte trgovanja, ovaj seminar je vrlo intenzivan i traje mjesec dana, po četiri sata dnevno (80 radnih sati).

Svi polaznici dobivaju certifikat o završenom naprednom seminaru.

U cijenu seminara je uključena i knjiga na hrvatskom jeziku, koja je rezultat 18 mjeseci rada naših edukatora. U toj su knjizi na 200 strana detaljno pokrivene sve komponente tehničke analize, koje se obrađuju na seminaru. Namijenjena je isključivo polaznicima naprednog seminara i nemože se nabaviti u slobodnoj prodaji.

Uz ovu knjigu polaznicima je na raspolaganju i oko 2 Gb knjiga eminentnih autora na engleskom jeziku, u pdf formatu.

Svim polaznicima i nakon završetka edukacije osiguravamo besplatnu stručnu i tehničku pomoć.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...