Upisne kvote na sveučilištima i veleučilištima 2014./2015.

Senat Sveučilišta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici održanoj 1. travnja 2014. donio je Odluku o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2014./2015.

 

Upisne kvote na sveučilištima i veleučilištima 2014./2015

U skladu s odlukom Senata, na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija osigurano je u ovom trenutku ukupno 12 401 mjesto, od čega 10 652 mjesta za redovite studente, 1355 mjesta za izvanredne studente te 394 mjesta za studente strane državljane (državljani zemalja izvan Europske unije).

Odluka o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2014./2015.

Na razini Sveučilišta, ukupna upisna kvota slična je prošlogodišnjoj, kada je iznosila 12 456, odnosno kada je bila veća za 55 mjesta. U odnosu na prošlu godinu, manja su smanjenja kvote na trima sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu: na Šumarskom i Učiteljskom fakultetu te na Hrvatskim studijima.

Ove će se godine studenti prvi put moći upisati na dva nova studijska programa Sveučilišta u Zagrebu, koji se izvode u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem „Petar Zrinski“. Riječ je o studijima Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, na kojima ukupna upisna kvota iznosi 106, odnosno 53 mjesta na svakom studijskom programu.

Upisne kvote na Sveučilištu u Zagrebu za ak. god. 2014./2015.

Važno je istaknuti da je na Sveučilištu u Zagrebu u sljedećoj akademskoj godini osigurano dovoljno upisnih mjesta na svim studijskim programima, uz osiguravanje kvalitetnog odvijanja nastave.

Kao i prethodne akademske godine, kandidati koji se upisuju u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija, u skladu s Ugovorom o punoj subvenciji participacija u troškovima studija studenata u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. sklopljenim između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu, ne plaćaju participacije.

Senat Sveučilišta u Zagrebu konačnu odluku o upisnim kvotama na studijskim preddiplomskim programima Suvremeni ples i Baletna pedagogija Akademije dramske umjetnosti, kao i na preddiplomskom studijskom programu Psihologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu donijet će na jednoj od sljedećih sjednica.

Izvor: Unizg