Učilište Filaks - slavimo rođendan i darujemo

Poslovno učilište Filaks povodom proslave rođendana u travnju raspisuje upis u program Specijalist za oglašavanje i odnose s javnošću po promotivnoj cijeni.

Upravljano na pravilan način, zajedničko djelovanje oglašavanja i odnosa s javnošću stvara sinergiju kojom se postižu dugoročni rezultati izgradnje i jačanja branda. Pri korištenju metoda i tehnika oglašavanja i odnosa s javnošću, vrlo je važo jasno razlikovati ova dva sastavna djela integrirane marketinške komunikacije kako bi na efikasan način kreirali svoju kampanju i usmjerili komunikacijsku poruku. Oba ova elementa neophodna su za razvoj i jačanje brand awarenessa, a njihova uporaba mora biti kontinuirana neovisno o tome prethode li aktivnosti odnosa s javnošću oglašavanju, odvijaju li se istovremeno ili nakon oglašavanja. Njegovanjem odnosa s javnošću stvaraju se osnove na kojima se zasniva vjerodostojno oglašavanje.

Redovna cijena školarine je 16.000 kuna, a samo za upise do Filaksovog rođendana iznosi 10.000 kuna.

Upisi traju do 17. travnja 2010, kada Filaks slavi rođendan!

Dodatne informacije saznajte na 01 2430 850 ili putem e-maila elvira@filaks.hr

Rockas

Program usavršavanja traje 150 školskih sati (od travnja do lipnja 2010), a namijenjen je:

 • Voditeljima i direktorima marketinga
 • Zaposlenicima u odjelu marketinga
 • Zaposlenicima u agencijama za tržišne komunikacije (reklamnim agencijama)
 • Direktorima malih poduzeća
 • Svima koji se žele usavršiti u području oglašavanja i odnosa s javnošću.

Struktura programa / kolegiji:

 • Uvod u teoriju i politiku marketinga
 • Menadžment i vođenje
 • Integrirana marketinška komunikacija (naglasak na oglašavanje i odnose s javnošću)
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Politika proizvoda/usluge i dizajn
 • Istraživanje tržišta
 • Ponašanje potrošača
 • Etika u integriranoj marketinškoj komunikaciji

Teme koje se obrađuju kroz analizu poslovnih slučaja, rad u grupama ili vođenu diskusiju:

Marketinško planiranje
Integrirani marketing
Izgradnja komunikacijske strategije i alati
Koncepcije oglašavanja
Implementacija i mjerenje efektivnosti kampanje
Razvoj odnosa s klijentima
Odnosi s medijima
Planiranje media miksa
Učinkovitost marketinške komunikacije
Eventi
Upravljanje projektima
Timski rad
Trendovi u oglašavanju
Trendovi u odnosima s javnošću
Odnos klijenta i reklamne agencije
Novinarstvo i mediji
Identitet i imidž organizacije i zaposlenika...

Male grupe polaznika i vrhunski predavači osiguravaju interaktivnu nastavu u kojoj svaki polaznik može aktivno sudjelovati te usvojiti znanja na pomno odabranim primjerima iz prakse.

Nastava se održava radnim danom u poslijepodnevnim satima.

Izjave o iskustvu polaznika možete pogledati ovdje.

Dobrodošli!