Učenici će se morati zakleti da neće prepisivati?!?

Agencija za odgoj i obrazovanje predlaže da djecu odmalena treba učiti što je korupcija i kako je spriječiti, a kao pomoć u tome predlažu i da učenici u školama pisanom zakletvom obećaju da neće prepisivati testove.

potpisivanje"Jamčim svojom čašću da je sadržaj ovog mojeg rada moje vlastito djelo", rečenica je koju bi uskoro hrvatski školarci mogli potpisivati na testovima i domaćim zadaćama, a kako bi osvijestili da je prepisivanje tuđeg rada zapravo krađa.

"Tekst je ponuđen kao materijal nastavnicima i školama, i to kao jedna od mogućnosti za provođenje Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije.", objasnila je za Globus viša savjetnica za nacionalne programe Agencije Nevenka Lončarić Jelačić.

Škole će same odlučiti hoće li se pridružiti kodeksu časti, a ako to učine, morat će i sankcionirati otkrivene slučajeve varanja i prepisivanja. Kodeks časti navodi kako je prepisivanje tuđeg rada varanje za koje će nulom biti ocijenjene obje strane koje su sudjelovale u prepisivanju.

net.hr