U pripremi je registar svih koji su diplomirali u zadnjih 40 godina, svaka lažna diploma bit će otkrivena!

Ima tako tih nekih ljudi, znaju svi bar nekoga, koji se kite akademskim titulama, ali redovito stanu zamuckivati kad ih se pita tko im je bio cimer u domu, s kim su studirali, i znaju li ovoga ili onoga profesora...

Neki od njih su bili izvanredni studenti, pozavršavali su fakultete u zreloj dobi, a da pritom predavaonicu nisu ni vidjeli, ali, nemojmo se lagati, ima i onih koji nikada u životu nisu branili diplomski rad, a predstavljaju se kao diplomirani pravnici, profesori, inženjeri... onako, kako im paše.

Ne samo da se tako predstavljaju, nego je puno njih uspjelo nabaviti lažne diplome i na račun njih zasjesti na dobro plaćena i to mahom mjesta u državnoj službi. Godinama tako s lažnim diplomama obavljaju javne funkcije, a na konto visoke stručne spreme primaju i dodatke na plaću.

Koliko ih ima, teško je reći, ali je jako simptomatično da je samo u zadnjih godinu dana otkriveno 35 lažnih svjedodžbi i diploma tamo gdje ih se najmanje očekivalo- u hrvatskim školama. Kakva je tek onda situacija u drugim ustanovama, možemo samo nagađati.

Ministrica Blanka Divjak je, podsjetimo, naredila školama da provjere vjerodostojnost dokumenata o kvalifikacijama svojih zaposlenika i ostala u šoku kad su stigli rezultati. Među lažnim profesorima bilo je i onih koji su 30 godina radili u školama, neki od njih su i nagrade primali za pedagoški rad. Pritom, valja napomenuti da još uvijek Ministarstvu znanosti i obrazovanja nisu dobili podatke o valjanosti isprava za još 13.744 zaposlenika obrazovnih ustanova.

Vjerojatno su i ove poražavajuće činjenice da nam djecu uče i neki ljudi s lažnim diplomama doprinijeli tome da Ministarstvo u javnu raspravu uputi prijedlog Pravilnika o evidencijama i zbirkama podataka u visokom obrazovanju.

Znači li to da smo na putu da dobijemo javnu evidenciju svih diplomiranih, nešto poput registra hrvatskih branitelja u koji je u jednom periodu mogao pomoću dva klika mišem ući svaki korisnik interneta? Hoćemo li ubuduće moći vidjeti tko je sve, kada i na koju temu diplomirao na, primjerice, Prometnom fakultetu u Zagrebu?

Tko će i pod kojim uvjetima imati pristup tim podacima, pitali smo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a zanimalo nas je i kada će pravilnik stupiti na snagu.

Savjetovanje je, kažu, otvoreno do 1. ožujka, a intencija im je da se pravilnik koji bi uredio ovu sivu zonu donese već u prvoj polovici ove godine...

- Predviđeno je da su visoka učilišta kao stvaratelji javnih isprava i vršitelji obrade podataka iz evidencija dužna u prihvatljivom roku u digitalni oblik pretvoriti podatke o prethodno stečenim diplomama i javnim ispravama u visokom obrazovanju. Oni bi Ministarstvu morali dostaviti digitalizirane podatke za sve diplome i javne isprave u svrhu evidencije diploma i javnih isprava koje su od javnog interesa, odnosno za kohorte diplomiranih koji su još uvijek radno aktivni, a to se odnosi na period od posljednjih 40 godina - kazali su nam u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Svakako, moglo bi se tu naći zanimljivih podataka...

Sedam važnih točaka

Evo koji bi se podaci o stečenim kvalifikacijama diplomiranih u zadnjih 40 godina trebali naći u evidenciji diploma i javnih isprava

  • identifikacijski podaci o osobi koja je diplomirala/završila program
  • naziv kvalifikacije /stečeni akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj
  • datum stjecanja kvalifikacije/javne isprave o završetku studija
  • jedinstveni broj i datum izdane javne isprave o završetku studija
  • čelnik visokog učilišta koji je potpisao izdanu javnu ispravu
  • broj izdane javne isprave, mjesto i datum izdavanja
  • drugi podaci sukladno posebnim propisima o sadržaju diplome i dopunskih isprava o studiju, odnosno javnih isprava.

Ostatak vijesti pročitajte na linku.