Svi ministri pripremaju se na komunikacijskim treninzima

Za prvi dio treninga angažirana je Ena, jedna od najpoznatijih svjetskih škola za javnu upravu, koju su polazili i predsjednici Macron, Hollande i Chirac...

Ministri

Svi ministri moraju u “školu” – kao dio priprema za hrvatsko predsjedanje Vijećem EU prolaze kroz treninge javnog izlaganja, komuniciranja s medijima, vođenja konferencija za medije, komuniciranja u kriznim situacijama i pregovaranja kako bi se naviknuli na to da će ispred sebe imati i drukčiji novinarski korpus, ali i da bi bolje shvatili svoju ulogu u tih pola godine kad će se morati izdignuti iznad uloge hrvatskog ministra kako bi predstavljali Vijeće EU i zagovarali interese Unije.

Simulacija incidenta

Prvi dio treninga za ministre organiziran je u suradnji s francuskim veleposlanstvom, odnosno francuskom državom koja je ponudila i snosila sve troškove. Za tu su prigodu kao koordinatora angažirali ENU (École nationale d’administration), jednu od najpoznatijih svjetskih škola za javnu upravu, koju su polazili i predsjednici Emmanuel Macron, François Hollande i Jacques Chirac. Ministri, ali i državni tajnici – njih 30-ak – bili su podijeljeni u nekoliko skupina, a trening je bio namijenjen tome da ministri uzmu u obzir s kakvim će se novinarima susretati. Odnosno, to više nije “lokalna priča” jer će tijekom predsjedanja izlaziti pred veći novinarski korpus, kažu nam iz Ministarstva vanjskih poslova.

Cilj je bio osvijestiti ministre da kad stanu pred novinare više nisu u ulozi hrvatskih ministara, već osoba koje predstavljaju Vijeće pa su utoliko i očekivanja drukčija. Ministri se moraju izdići iz nacionalnih okvira, moraju biti “pošteni posrednici”, predstavljati i zastupati Vijeće i Uniju, a nacionalne interese staviti u drugi plan. Treninzi su bili na engleskom jeziku i, kako nam kažu, razina znanja je zadovoljavajuća, odnosno naši ministri ne odskaču puno od kolega iz drugih zemalja. Svaki ministar mogao je birati jednu od tri ponuđene teme. Prva je krizni menadžment odnosno upravljanje krizama te komunikacija s medijima u kontekstu krize. Treneri bi zadali zadatak, neki simulirani slučaj iz resora bliskom ministru - neki incident ili goruće pitanje. Ministar bi potom imao vremena pripremiti izjavu, potom je pročitati a onda bi je zajedno analizirali i ukazivali na ono što je dobro ili loše.

Druga tema bila je mediji u užem smislu - simulirala bi se press-konferencija na određenu temu te bi ministre dobrano “rešetali”. Posljednja tema, za koju se prijavilo najviše ministara, bavi se pregovaračkim tehnikama, a ona se uglavnom svela na ono što dolazi poslije, odnosno nisu se doslovno vježbale pregovaračke tehnike i vođenje sastanaka i pregovora nego to kako se pojedini ministar obraća javnosti u okviru određene teme kroz sva tri aspekta.

Sljedećeg tjedna počinje i edukacija s hrvatskim odjelom Glavne uprave za usmeno prevođenje Europske komisije (DG SCIC), a ministri će se s njima susretati na individualnom satu. Iz Bruxellesa dolazi dvoje iskusnih trenera javnog govorenja koji su sličan posao odradili s već 10-ak predsjedništava, odnosno edukacije obavljaju redovito, svakih pola godine. Trening se sastoji u tome da svaki ministar dobije ili odabere blisku temu, da bi potom treneri analizirali verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Cilj je da poruka - bilo da je izrečena na hrvatskom ili engleskom jeziku - dopre do onih kojima je namijenjena na jasan i koncizan način...

Ostatak vijesti pročitajte na linku.