Sveučilište u Zagrebu objavilo upisne kvote za diplomske studije 2014./2015.

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare održanoj na Sveučilištu u Zagrebu rektor Aleksa Bjeliš predstavio je upisne kvote na sastavnicama za akademsku godinu 2014./2015. Stoga provjerite koliko je upisnih mjesta predviđeno za diplomsku razinu na svim javnim zagrebačkim fakultetima po smjerovima.

Sveučilište u Zagrebu objavilo upisne kvote za diplomske studije 2014./2015.

Na mnogim fakultetima diljem Hrvatske studenti i uprave vodili su se nepisanim pravilom da svaki student koji završi preddiplomsku razinu nastavlja obrazovanje na diplomskoj.

Međutim, dio sastavnica hrvatskih sveučilišta počeo je uvoditi prijemne ispite kako bi osigurali da diplomski studij upisuju kandidati koji su ipak usvojili potrebno znanje iz prethodne tri ili četiri godine kao i sa solidnim prosjecima.

Upisne kvote na preddiplomskoj i diplomskoj razini bitno se razlikuju, stoga je Sveučilište u Zagrebu danas objavilo tablicu s kvotama za diplomsku razinu akademske godine 2014./2015.

Rektor Aleksa Bjeliš održao je na Sveučilištu konferenciji za novinare, te između ostaloga, obrazložio odluku Senata o ukupnoj upisnoj kvoti od 8 833 slobodnih mjesta za buduće diplomce. Od navedene brojke 7 487 činit će redoviti studenti, 1 075 izvanredni te je 271 mjesto osigurano za strane studente.

Provjerite upisne kvote na linku portala Srednja.hr