Sve više hrvatskih studenata “bježi” u inozemstvo na školovanje. Hoće li se vratiti?

Prema statistikama UNESCO-a, ukupno je 6.861 hrvatskih studenata upisalo studijske programe na visokim učilištima u inozemstvu u 2009. godini…

Brain Drain

Njih 80% upisalo je studijske programe u zemljama Europske Unije. Najveći broj hrvatskih studenata nalazi se (redom) u Austriji, Italiji, Njemačkoj, Sloveniji i SAD-u, objavio je Institut za razvoj obrazovanja (IRO).

Na temelju gore navedenih podataka, UNESCO navodi kako stopa odlazne studentske mobilnosti (outbound mobility ratio) u Hrvatskoj iznosi 4,93%. Ovime se Hrvatska svrstava u zemlje s iznad prosječnom stopom odlazne studentske mobilnosti. U Europi, iznad prosječnu stopu odlazne mobilnosti imaju uglavnom zemlje Istočne i Jugoistočne Europe, ali i pojedine zemlje poput Austrije, Švicarske, Irske i Norveške. Primjerice, stopa odlazne mobilnosti je visoka u zemljama poput Crne Gore (18%), Bosne i Hercegovine (12%) i Bugarske (8,6%), dok je ta stopa vrlo niska u Ujedinjenoj Kraljevini (0,9%) i Španjolskoj (1,22%).

IRO smatra kako navedeni podaci ukazuju na to da su mladi ljudi iz Hrvatske međunarodno mobilni, što je pozitivna pojava u globalnom okruženju.

Smatraju kako stope odlazne mobilnosti nisu zabrinjavajuće visoke. Međutim potrebnoje detaljnije istražiti do koje mjere spomenuti podaci ukazuju na “cirkulaciju mozgova” (brain circulation) ili pak na “odljev mozgova” (brain drain). Drugim riječima, važno je ustanoviti da li se studenti koji završe studij u inozemstvu vraćaju u Hrvatsku ili pak trajno emigriraju iz Hrvatske.

poslovnipuls.com