Stiže konačni rok za prijavu poreza na dobit, evo što trebate znati

U Obrascu PD moraju biti upisani podaci o poreznom obvezniku, ime osoba odgovornih za sastavljanje prijave...

Porez na dobit

Bliži se konačni rok za prijavu poreza na dobit za 2013 godinu. Sukladno članku 35. st. 2 Zakona o porezu na dobit propisani rok za podnošenje prijave poreza na dobit je četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit, što će reći da je rok do 30. travnja 2014. godine. Navedeno se nužno ne odnosi na porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.

Sama Porezna prijava se podnosi u jednom primjerku u nadležnoj ispostavi Porezne uprave na jedan od sljedećih načina;

Porezni obveznici koji su prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike te svi obveznici poreza na dodanu vrijednost, u skladu s člankom 63. stavkom 6. točkom 2. Općeg poreznog zakona, moraju podnositi prijavu poreza na dobit elektroničkim putem u okviru sustava e-porezna na način propisan posebnim propisima i uputama, dok ostali porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati neposredno u ispostavi Porezne uprave ili poslati poštom preporučeno ili u okviru elektroničkih usluga Porezne uprave – sustava ePorezna.

Kada porezni obveznik predaje prijavu neposredno u ispostavi Porezne uprave, fizički će je zaprimiti referent i u nazočnosti poreznog obveznika pregledat će formalnu ispravnost prijave, što znači da će provjeriti jesu li uz poreznu prijavu poreza na dobit dostavljeni svi prilozi i jesu li popunjeni podaci u poreznoj prijavi i prilozima.

Zaključno, u Obrascu PD moraju biti upisani podaci o poreznom obvezniku, ime osoba odgovornih za sastavljanje prijave, a to može biti: porezni obveznik, opunomoćenik ili ovlašteni porezni savjetnik, zatim porezno razdoblje, nadležna ispostava Porezne uprave, datum i potpis poreznog obveznika odnosno opunomoćenika odnosno ovlaštenog poreznog savjetnika.

Poslovni dnevnik