Radionica: Osnove klasične c/b fotografije

Fotolab Klubvizije SC poziva na četverodnevnu radionicu „Osnove klasične c/b fotografije“ pod vodstvom fotografa Hrvoja Grgića.

Radionica: Osnove klasične c/b fotografije

Radionica će se održavati kroz dva vikenda, 14. i 15. te 21. i 22. veljače, a sastojat će se od dva dijela, teorijskog/povijesnog i praktičnog.

Polaznici će proći sve stupnjeve od ideje (kompozicija, svjetlo..) do realizacije fotografije(razvijanje filma, povećavanje na papir), a dotaknut će se i mali foto eksperimenti (fotogrami, solarizacija..).

Polaznici se pozivaju da ponesu svoje analogne kamere i c/b film, dok sav ostali potrošni materijal osigurava Klubvizija SC.

Kotizacija: 100 kn / članovi Klubvizije SC, studenti, srednjoškolci, nezaposleni; 150 kn / zaposleni

Raspored radionice:

14. veljače /od 11 do 15h /uvodno predavanje

15., 21. i 22. veljače /od 11 do 17h

Prijave isključivo na e-mail: sc.klubvizija@gmail.com