Prvi put ostalo slobodnih mjesta na medicini, ekonomiji, pravu, psihologiji i novinarstvu

Maturantima koji su se htjeli upisati na neki od "elitnijih" studija, a nisu u tome uspjeli ove se godine pruža šansa i na jesenskom upisnom roku.

Pravni fakultet

Naime, zbog novog modela upisa temeljem državne mature prvi se put dogodilo da kvote u potpunosti u ljetnome roku nisu uspjeli popuniti studiji koji godinama kotiraju kao najatraktivniji poput prava, ekonomije, politologije, novinarstva, psihologije ili sociologije.

Slične situacije
Nekoliko je slobodnih mjesta ostalo i na zagrebačkom studiju farmacije te studijima medicine u Splitu i Osijeku.Na hrvatskim je sveučilištima za jesenski rok još ostalo ukupno 5160 slobodnih mjesta. Od toga 1069 mjesta nude zagrebački fakulteti (853 na trošak države i još 216 za izvanredan studij).

U Zagrebu će, što se do sada nikada nije dogodilo, jesenski rok imati i Ekonomski fakultet na kojem je ostalo 13 mjesta na studiju ekonomije te još 14 na studiju poslovne ekonomije.

Fakultet političkih znanosti čeka još 9 studenata politologije te 17 studenata novinarstva. Jesenski rok imat će i zagrebački Pravni fakultet na kojem je ostalo još 50 mjesta, ali samo za izvanredni studij prava.

Slična je situacija i na drugim sveučilištima. Za upis na studij ekonomije osim u Zagrebu maturanti se mogu natjecati i u Splitu i Rijeci (na splitskom Ekonomskom fakultetu ostalo je 12 mjesta na studiju ekonomije te 14 na studiju poslovne ekonomije, a u Rijeci 11 na studiju ekonomije te 15 na studiju poslovne ekonomije). Na riječkom je sveučilištu ostalo još 13 mjesta za upis na studij prava o trošku države, a u Splitu 19.

Filozofski odustao
U Zadru i Osijeku ostala su po dva mjesta na studijima psihologije, a u Splitu jedno na studiju sociologije.

U Zadru su ostala četiri mjesta i na studiju engleskoga jezika, a u Dubrovniku tri na studiju Mediji i kultura društva.

Gledano pojedinačno po sveučilištima, s najviše mjesta u drugi krug ulazi Sveučilište u Splitu na kojem je nakon ljetnog upisnog roka ostalo mjesta za još 1261 studenta.

Upisnu kvotu u cijelosti nije popunio ni zagrebački Filozofski fakultet, no oni su odlučili da neće ići na jesenski rok jer je riječ, tvrde, o manje atraktivnim studijima.

Jesenski rok, zanimljivo je, nema ni zagrebački PMF. Naime, upravo je taj fakultet prije uvođenja državne mature, uz primjerice Agronomski, Katolički bogoslovni, Fakultet prometnih znanosti i Metalurški fakultet u Sisku, za neke od manje atraktivnih studija uvijek morao organizirati i jesenski rok.

Prof. dr. Vedran Mornar, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko školstvo i jedan od članova tima za provođenje državne mature, kaže kako je ove godine situacija specifična jer su kandidati automatski bili raspoređivani na studije najvišeg izbora. Nakon toga dio je njih potvrdio prijavu, ali nisu se pojavili i na upisu.

- To ukazuje na činjenicu da ima dosta djece koja su izašla na maturu, a uopće ne kane studirati ili su otišla van na studij - kaže Mornar.

Smatra kako od tih kandidata nije bilo korektno zauzeti drugima mjesto ako su znali da neće doći na upis.

No to su ipak samo nagađanja. Kamo su zapravo otišli i zbog čega, na to pitanje nitko nema pravi odgovor.

To je manje od jedan posto mjesta i nije ništa dramatično. Ipak, za iduću bismo godinu morali pronaći rješenje koje bi spriječilo takve situacije.

Osobno smatram kako se problem najefikasnije može riješiti novcem. Svaki bi kandidat mogao dati novčani polog kao jamstvo da će stvarno doći upisati fakultet. Ako obećanje ispuni, polog mu se vrati, a ako ne, novac ostaje fakultetu - smatra Mornar.

‘Nisu svi jednaki'
Protiv novog modela upisa negodovali su i sami studenti. Na jednom od foruma napisali su kako model nije pravedan jer postoji velika šansa da se na slobodna mjesta na atraktivnim studijima sada upišu kandidati s manje bodova nego što su ih u ljetnome roku imali njihovi kolege, oni koji se nisu uspjeli upisati. To je, smatraju, u suprotnosti s parolom da je državna matura pravedna i jednaka za sve.

Sada i oni koji nisu položili maturu u prvom roku mogu biti zadovoljni jer im se pruža šansa da upišu neki od atraktivnih studija, što dosad nije bio slučaj - kaže prof. Mornar.

Inače, za slobodna se mjesta u jesenskom roku mogu natjecati i oni kandidati koji su već upisali neki fakultet, kao i oni koji tek izlaze na državnu maturu.

Sada i oni koji nisu položili maturu u prvom roku mogu biti zadovoljni jer im se pruža šansa da upišu neki od atraktivnih studija, što dosad nije bio slučaj - kaže prof. Mornar.

Ipak smatra kako bi najpravednije rješenje bilo kada bi se ispiti organizirali samo u jednom krugu - jesenskom.

Ispiti državne mature počinju danas i završavaju 2. rujna, a prijavio ih je 12.271 učenik. Rezultati mature bit će objavljeni 16., a studiji se mogu prijavljivati do 17. rujna.

www.jutarnji.hr