Prvi on line tečaj hrvatskoga jezika

Prvi internetski tečaj hrvatskoga jezika, složen i opsežan stručni projekt, prvi takvog tipa u Hrvatskoj, planira se održati od 1. ožujka do 30. svibnja 2011. u organizaciji Hrvatske matice iseljenika (HMI), Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišnoga računskog centra SRCE.

Voditeljica Odjela za školstvo, znanost i šport HMI-ja Lada Kanajet Šimić očekuje da će elektronički tečaj hrvatskoga jezika u mnogome pridonijeti promicanju hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu, a hrvatski jezik će se njime pridružiti mnogim velikim svjetskim jezicima za koje postoje mnogobrojni slični projekti.
Istraživanje koje su provele Lidija Cvikić i Zrinka Jelaska potvrdila je da među iseljenicima vlada veliko zanimanje i iznimna potreba za elektroničkim učenjem hrvatskoga jezika. Anketa na koju se odazvalo više od 700 iseljenika pokazala je da je potreba za učenjem hrvatskoga jezika veća od ponude, da postoji potreba za elektroničkim učenjem hrvatskoga, da ispitanici žele interaktivno učenje, da postoji potreba za tečajem prvog stupnja te da ispitanici žele službeni dokaz - diplomu, svjedodžbu i slično o položenom stupnju hrvatskoga.

On_line

Elektronični tečaj podrazumijevat će kontinuirano stručno praćenje napretka polaznika tečaja iz cijelog svijeta. Svaka nastavna cjelina e-tečaja hrvatskoga jezika (HiT 1) sadržavat će polazni govorni i pisani tekst, leksičke vježbe, gramatičke vježbe, razvijanje vještina slušanja i govorenja, kulturološke informacije o Hrvatskoj, domaće zadaće i t.d.

Tečaj omogućuje učenje hrvatskoga jezika, kako kaže Lada Kanajet Šimić, ponajprije potomcima hrvatskih iseljenika koji nemaju mogućnosti doći na tečaj u Hrvatsku, a kojima su ograničene mogućnosti učenja hrvatskog jezika u zemlji u kojoj žive.

Može se očekivati, kako je dodala, u suradnji s Ministarstvom znanosti, i nastavak dogradnje projekta preko elektroničkih tečajeva za drugu i treću razinu - HiT 2 i HiT 3.

tportal.hr