Provedba projekta Engleski i njemački u strojarstvu i prometu interaktivno – EDSIPI@

Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića sa svojim partnerima (Strojarskom i prometnom školom Varaždin / nositelj projekta, Školom za cestovni promet Zagreb, Srednjom strukovnom školom Velika Gorica i Srednjom školom Zlatar) u svibnju ove godine je započela provedbu projekta „Engleski i njemački u strojarstvu i prometu interaktivno – EDSIPI@“ .

Provedba projekta Engleski i njemački u strojarstvu i prometu interaktivno – EDSIPI@Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013., sheme za dodjelu bespovratnih sredstava – Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada / gospodarstva- faza II. Vrijednost projekta je 1.957.413,03 kn, od čega 1.729.434,13 kn ili 88,4% predstavlja financijsku potporu Europske Unije, u skladu s ugovorom sklopljenim s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta kao posredničkim tijelom razine 1 i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao posredničkim tijelom razine 2. Preostalih 227.978,90 kn financira Strojarska i prometna škola Varaždin i njezini partneri. Projekt će trajati 12 mjeseci (od 05. svibnja 2015. do 05. svibnja 2016. godine).

Projekt radi na podizanju razine specifičnih znanja i kompetencija učenika za strani jezik u struci. Interdisciplinarni tim (analitičari, metodičari, informatičari, inženjeri strojarstva, inženjeri prometa, predstavnici realnih tvrtki – KOS TRANSPORTI, AP VARAŽDIN, ITAS IVANEC, CENTROMETAL MACINEC i KOSTWEIN VARAŽDIN, nastavnici strukovnih predmeta u srednjim strukovnim školama i nastavnici stranih jezika) radi na izradi adekvatnih nastavnih materijala u skladu s Hrvatskim klasifikacijskim okvirom, planom i programom strukovnih predmeta te potrebama tržišta rada. U lipnju je napravljena analiza potrebnih specifičnih znanja stranih jezika u struci čiji zaključci su da učenici koji se obrazuju za zanimanja tehničar cestovnog prometa, vozač motornog vozila, tehničar za vozila i vozna sredstva, strojarski računalni tehničar te automehatroničar po završetku srednjoškolskog strukovnog obrazovanja nemaju specifična znanja stranog jezika s područja struke, što im otežava mobilnost, upoznavanje s novim i suvremenim tehnologijama izvan granica Hrvatske kojima bi obogatili i unaprijedili svoj rad u struci. Ovim projektom bit će učinjen prvi korak u rješavanju tog problema. Trenutno su u izradi nastavni materijali / priručnici za područje prometa i logistike te strojarstva koji će služiti kao baza za izradu priručnika struke na stranom jeziku.

U Strojarsko-tehničkoj školi Fausta Vrančića u Držićevoj, 25. rujna 2015., održan je sastanak s profesorima iz Strojarske i prometne škole Varaždin i srednje strukovne škole Velike Gorica s kojima sudjeluje u projektu "Engleski i njemački u strojarstvu i prometu interaktivno –EDSIPI@". Cilj projekta je izrada udžbenika iz engleskog i njemačkog jezika za strojarsku i prometnu školu. Upotrebom ovih udžbenika u nastavi učenici će postati kompetitivniji na tržištu radu. Na sastanku su profesori struke i profesori engleskog i njemačkog jezika raspravljali

o udžbeniku koji je izrađen na hrvatskom jeziku i koji će biti preveden na engleski i njemački jezik. Raspravljalo se je o prijevodu termina bitnih za struku kao i izrađenih nastavnih jedinica na hrvatskom jeziku koje će biti prevedene na spomenute jezike.

Europska komisija izvršno je tijelo Europske unije.

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013/OP RLJP, sheme za dodjelu bespovratnih sredstava – Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada / gospodarstva- faza II.

Ugovorno tijelo Posredničko tijelo razine 1 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Posredničko tijelo razine 2 – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Projekt provodi:

Strojarska i prometna škola Varaždin
Hallerova aleja 3a, Varaždin

Tel.:+385 42 211 777
Fax:+385 42 300 475

E-mail: sips@sips.hr