Proljetna škola uči mlade kako pokrenuti posao!

U sklopu petodnevne edukacije, mladi će učiti o javnom nastupu, pisanju životopisa te razvoju ideje u projekt koji će ih potaknuti na samozapošljavanje.

Proljetna škola uči mlade kako pokrenuti posao!

Drugu godinu zaredom Forum za slobodu odgoja uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih provodi projekt "Proljetna škola poduzetnosti – osnaživanje i umrežavanje mladih u lokalnim zajednicama" kojemu je cilj osnažiti mlade iz tri županije u području poduzetnosti, pokretanja vlastitog posla i razvoja novih vještina i kompetencija.

Projekt se, javlja Forum za slobodu odgoja, sastoji od petodnevnog treninga za mlade s područja Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije, koji će se održati krajem ožujka. Neke od tema koje će se obrađivati uključuju područje (samo)zapošljavanja, poduzetnosti, javnog nastupa, pisanja životopisa i motivacijskog pisma te razvoja ideje u projekt. Po završetku treninga, sudionici će, uz podršku trenera, suradnika i volontera Foruma za slobodu odgoja, trebati održati radionicu ili prezentaciju s mladima na neku od tema koja je bila obrađena na treningu.

Osim toga, mladima će biti i omogućena jedinstvena prilika da zajedno sa stručnjacima Foruma razviju projekt koji bi željeli prijaviti na razne fondove i izvore financiranja. Sudionicima programa u potpunosti će biti pokriveni troškovi smještaja, hrane i prijevoza. Sudionici će se birati prema iskazanoj motivaciji i spremnosti da se posvete svim navedenim aktivnostima.

Rok za prijavu je do 9. ožujka 2014. godine u 23.59 sati. Životopis i motivacijsko pismo se šalju elektroničkom poštom na dmoric@fso.hr. Poziv na Proljetnu školu poduzetnosti te detaljnije informacije, mladi/e mogu pronaći na mrežnim stranicama Foruma za slobodu odgoja http://www.fso.hr.

Tatjana Lisjak, vecernji.hr