Problemi sa matematikom?

Pogledaj kako se kinezi snalaze u množenju brojeva, osim što će te zabaviti naučiti ćeš i nešto korisno!