Predavanje: Tri principa – um, svijest i misao

Dvosatno predavanje/seminar održati će se u MM centru u četvrtak, 20. ožujka s početkom u 18 sati uz slobodan ulaz. Najava nije potrebna.

Pozivamo vas na otvoreno predavanje, tj. mini seminar na temu Tri principa – um, Tri princip – um, svijest i misaosvijest i misao. To je priča koja nam na vrlo jednostavan i razumljiv način objašnjava na koji način u svakom trenutku kroz svoje misli kreiramo svoj doživljaj života i svijeta pa tako i svoje emocije. Kroz ovo razumijevanje može doći do dubokih uvida u prirodu života te do velikih životnih promjena. Život postaje vedriji, zanimljiviji, raznolikiji, više ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a mi kreativniji, zadovoljniji, mirniji, sigurniji te usklađeni sa svijetom oko nas. Mentalni i emotivni obrasci počinju otpadati sami od sebe, a problemi prestaju postojati kad uvidimo da zapravo postoje samo ako ih sami stvaramo svojim mislima. Više o Tri principa.