Praksa za mlade filmske kritičare

Roterdamski međunarodni filmski festival poziva mlade autore filmske kritike na prijavu za program stručne prakse.

Praksa za mlade filmske kritičare

Projekt pokrenut 1998. s ciljem otvaranja novih prilika mladim filmskim kritičarima otvara natječaj za praksu u 2015. godini. Troje kritičara dobit će priliku sudjelovati na festivalu i pisati za publikaciju festivala The Daily Tiger te vodit blog na službenim stranicama International Film Festival Rotterdam.

Prijaviti se mogu kritičari izvan Nizozemske, starosti do 30 godina koji su fluentni u engleskom jeziku te imaju profesionalno iskustvo u području filmske kritike. Za prijavu potrebno je poslati motivacijsko pismo, CV, tri do sada objavljena teksta (u slučaju da nisu na engleskom jeziku, treba predočiti prijevod teksta uz original), informacije vezane uz poslovno iskustvo i pismo preporuke.

Dokumenti se šalju na adresu elektroničke pošte ili na adresu IFFR Press Office, PO Box 21696, 3001 AR Rotterdam, The Netherlands.

Rok prijave je 1. studeni.

Detalje o programu, filmskom festivalu i prijavi potražite na službenim stranicama.