Postani student.hr

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISPVU), sastavni dio probne državne mature koji će od iduće godine maturantima olakšati prijavu i upis na fakultete, predstavljen je danas u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, piše Hina.

postani_student

Učenici, koji su ove godine polagali probnu državnu maturu, na web-adresi postani-student.hr već mogu isprobati sustav koji će se uvesti 2010. Maturanti će se u buduće elektroničkim putem prijaviti i upisati na željeni studijski program, u skladu s uspjehom na ispitima državne mature, ocjenama, uspjesima na natjecanjima.

Učenici će imati uvid u rezultate državne mature, detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni studijski program i svoj plasman na njemu te više neće morati pri upisu donositi domovnicu, rodni list, svjedodžbu. Projekt na kojem se radilo gotovo 6 godina, smanjit će troškove polaganja ispita, koji su za jedan srednje veliki fakultet sada nešto više od dva milijuna kuna. (H)

barkun.hr