Odnosi s klijentima i kreativno vođenje

Razvijajte maštu, povezujte se, a u svojim klijentima pronađite dugoročne partnere!

Što je upravljanje odnosima s klijentima?

Upravljanje odnosima s klijentima predstavlja strategiju vođenja tvrtke i njegovanja interakcije s kupcima. Ova strategija uključuje organiziranje, automatiziranje i usklađivanje poslovnih procesa, prvenstveno prodajnih aktivnosti, ali se usko odnosi i na aktivnosti marketinga, službe za korisnike i tehničke podrške. Uvođenje ovog poslovnog koncepta zahtjeva angažman svih zaposlenih duž hijerarhijske ljestvice unutar tvrtke i prilagodbu organizacijske kulture. Filozofija vaše tvrtke mora biti usmjerena k davanju prioriteta potrebama klijenata, a misija vjerodostojna i vidljivo provediva kako bi pridobili povjerenje kupaca, stvorili kod njih osjećaj lojalnosti te dugoročno izgradili mrežu kvalitetnih odnosa.

Što donose uspješni odnosi s klijentima?

Dugoročno izgrađeni kvalitetni odnosi s klijentima predstavljaju visoku konkurentsku prednost koju je teško dostići. U današnjim tržišnim uvjetima globalne ekonomske krize, ova poslovna strategija dobiva sve više na značaju. Kupci su smanjili raspoložive budžete, uveli racionalizaciju troškova, kupuju u manjim količinama, a na odluku o kupnji bitno utječu izgrađeni odnosi s postojećim partnerima prema kojima su stvorili lojalnost i povjerenje.

Kako zadržati postojeće klijente?

Mnogima se danas javlja problem zadržavanja postojećih klijenata. Pravilnim uvođenjem i provedbom strategije odnosa s klijentima, koje uključuje reorganizaciju tvrtke, promjenu organizacijske kulture, involviranje zaposlenika na svim razinama i uvođenje sustava motivacije i nagrađivanja, dugoročno se stvarju uvjeti za postizanje lojalnosti postojećih klijenata, ali i za pronalaženje i osvajanje novih kupaca.

Kako graditi kreativnost djelatnika u odnosu s klijentima?

Osnovna zadaća koju svaka tvrtka treba kontinuirano izvršavati je uslužnost i njegovanje zdravih odnosa s klijentima. Uslužnost vaše tvrtke ogleda se u članovima svih razina vaše organizacije. U današnjim vremenima kada su informacije dostupne svima, kreativnost pojedinaca isplivava kao karakteristika koja se s razlogom sve više cijeni.Raspolaganje pravovremenim informacijama i znanjem još je uvijek itekako važno za poslovni uspjeh, međutim to svakako nije dovoljno, pogotovo u današnjim uvjetima gospodarske krize. Danas se sve više traže vještine kreativnog upravljanja tim istim informacijama i znanjem u svrhu stvaranja novih vrijednosti. Kreativno vođenje stvara uvjete kreativnog oslobađanja zaposlenika koje je moguće postići pravilnom upotrebom određenih vještina i tehnika.

Upotrebom tehnika i vještina kreativnog vođenja omogućujete stvaranje novih vrijednosti za vaše klijente, potičete njihovu lojalnost i stvarate preduvjete za održavanje pozitivnih i zdravih međuodnosa.

O ovoj tematici govorit će se na poslovnom skupu i seminaru "Odnosi s klijentima i kreativno vođenje" koji će se održati u Zagrebu 13.5.2010. u organizaciji tvrtke Filaks d.o.o. u hotelu The Regent Esplanade Zagreb. Cilj seminara je skrenuti pažnju na one bitne stavke koje pomažu u razvoju poslovanja i njegovog održavanja na dugi rok predočavanjem značaja kreativnosti u svakodnevnom poslovanju i osvješćivanjem hrvatske poslovne scene o važnosti njegovanja odnosa s klijentima.

Više informacija o poslovnom skupu i seminaru možete pronaći na www.filaks.hr.

Filaks