Novi studij poduzetništva i turizma na Visu

Grad Vis i Veleučilište VERN' potpisali su u utorak ugovor o suradnji temeljem kojega na najudaljenijem naseljenom otoku privatno veleučilište otvara Međunarodni sveučilišni centar.

Otok VisZa potrebe sveučilišnog centra prenamijenit će se građevina iz 1901. godine, koja je za austrougarske vladavine bila osnovna škola.

Sveučilišni centar na Visu dio je projekta »Otočka inicijativa« usmjerenog revitalizaciji hrvatskih otoka, koju je pohvalio ministar turizma Damir Bajs, izjavivši kako je projekt pokazatelj da se razvojne perspektive ne moraju nužno vezati uz velike gradove, te je dobar primjer očuvanja i promicanja autohtonih vrijednosti.

Na Visu će se za početak pokrenuti trogodišnji preddiplomski studij ekonomije poduzetništva i turizma, programi cjeloživotnog obrazovanja te međunarodni razmjenski semestar namijenjen stranim i domaćim studentima i profesorima.

Mirela Lilek, vjesnik.hr