Najzabavniji profesor matematike

VIDEO: Matthew Weathers predaje matematiku na Sveučilištu Biola u Los Angelesu. Čini to na originalan način te studenti na njegovim satovima posve sigurno ne spavaju...

matthew_weathers

net.hr