MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere

Poslovanje poduzeća pokazuje kako je za kontrolere i menadžere u praksi sve važnije poznavati osnovna pravila bilanciranja u skladu s MSFI/HSFI-jevima s kojima se susreću svakodnevno.

28.04. - 18.06.2015. godine, utorak - četvrtak 17:00 - 21:00 sati
2 x 5 sati tjedno – ukupno 70 sati
PREDREZERVACIJA MJESTA

MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere je program koji se po prvi puta pojavljuje na hrvatskom tržištu i već je na samom početku stvorio veliki interes. U našem gospodarstvu sve se više pobuđuje svijest o tome da primjena standarda nije samo obaveza, već menadžmentu nosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane. Konačna svrha je razumjeti standarde i implementirati ih na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje.

Stoga ova edukacija menadžerima i kontrolerima (ali svakako i računovođama, financijašima i svim ostalim zainteresiranim polaznicima) nudi mogućnost stjecanja pregleda nad temama koje su bitne za njihovu praksu.
Edukacija se ciljano bavi temama koje su organizator i predavači kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje standarda. Cilj edukacije predstaviti je upravo te elemente na sažet, jednostavan, primjenjiv, ali istodobno stručan i precizan način.

KRATAK SADRŽAJ PROGRAMA:

 • Priznavanje prihoda (uključujući prihode po stupnju dovršenosti)
 • Odgođeni porezi
 • Inicijalno priznavanje materijalne i nematerijalne imovine
 • Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine – inicijalno prikazivanje te naknadni tretman
 • Testiranje na umanjenje vrijednosti (ulaganja, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina)
 • Diskontirani novčani tokovi i važnost parametara korištenih u istim
 • Zalihe (vrednovanje uključujući alokaciju direktnih i indirektnih troškova proizvodnje, neto nadoknadiva vrijednost, količinski rabati)
 • Rezerviranja – ukalkulirani troškovi ili prihodi, procjene
 • Izvještavanje po segmentima
 • Rizici poslovanja prikazani u financijskim izvještajima
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Transferne cijene (izvan opsega računovodstvenih standarda ali goruća tema!)

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA:
Kontroling Kognosko d.o.o.
Lokacija: Jaruščica 1E, Zagreb. Nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima (17:00 – 21:00 sat) dva puta tjedno po pet školskih sati.
Početak: 28.04. – završetak 18.06.2015. godine

PREDAVAČI:

g. Domagoj Vuković – senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 2001. godini, hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Iima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

g. Igor Arbutina – ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. u kojem radi na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Nakon toga preuzima posao Financijskog Direktora Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana. Svoju karijeru nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u Pwc-u gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

gđa Nada Gajić – porezna savjetnica, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je i postdiplomandica, te posjeduje značajno iskustvo na području idejnih rješenja, vođenja i koordiniranja projekata u Hrvatskoj i Italiji. Sudjelovala u izradi studija isplativosti za međunarodno tržište. Izvodi autorska predavanja na učilištima i privatnim edukacijama iz područja računovodstva i relativne porezne tematike te poslovnog planiranja.
Objavljuje članke u domaćim stručnim časopisima.

ORGANIZATOR I MJESTO ODRŽAVANJA:
Kontroling Kognosko d.o.o. za savjetovanje, Kontroling centar Kognosko, www.kognosko.hr

Za sve informacije molimo obratite se: kontroling@kognosko.hr ili na 00385 91 780 66 28

CIJENA:MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere

9.800 kn + PDV, a za članove ICV-a 9.000 kn + PDV

Brza narudžba knjige putem linka:
http://www.kognosko.hr/?Knjige/MSFI_za_kontrolere_i_menadzere

Program prati i nadopunjuje knjiga autora Hendrika Vatera
„IFRS für Controller und Manager“ za koju je hrvatsko izdanje pripremio izdavač Kontroling Kognosko d.o.o.

Knjiga obiluje stvarnim primjerima iz njemačke gospodarske prakse čime je dat bitan doprinos razradi navedene materije.

Cijena: 390,00 kn/kom
uz besplatnu dostavu u RH!