Međunarodna studentska konferencija „Jezik u (ne)književnim djelima“

Udruga studenata kroatistike „Idiom“ poziva sve zainteresirane studente kroatistike i bliskih znanosti hrvatskih i svjetskih sveučilišta na sudjelovanje na međunarodnoj studentskoj konferenciji „Jezik u (ne)književnim djelima“.

 

Konferencija Jezik u (ne)književnim djelima

Udruga studenata kroatistike „Idiom“ poziva sve zainteresirane studente kroatistike i bliskih znanosti hrvatskih i svjetskih sveučilišta na sudjelovanje na međunarodnoj studentskoj konferenciji „Jezik u (ne)književnim djelima“. Konferencija će se održati 24. i 25. listopada 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Članovi Organizacijskog odbora su: Josip Jagodar (predsjednik), Kristina Lekić (tajnica), Iva Črnjar, Stephanie-Ruth Hamp, Jasenka Šeremet, Ana Pantaler, Marija Benko, Tena Samardžija, Nika Čunović, Mateja Fumić.

Opći je cilj međunarodne studentske konferencije „Jezik u (ne)književnim djelima“ potaknuti studente na sudjelovanje u izvansveučilišnim projektima te promicati internacionalnu suradnju među studentima i sveučilištima. Što se specifičnih ciljeva tiče, 30 aktivnih i 50 pasivnih sudionika projekta nastoji omogućiti stjecanje iskustva u istraživačkim, pisanim i prezentacijskim vještinama, predstaviti temu jezika kroz interdisciplinarni pristup i s prikazati je kroz različite točke gledišta. Konferencija bi trajala ukupno dva dana.

Osim samog prezentacijskog dijela, na konferenciji će biti organizirana izlaganja nekolicine gostujućih predavača. Tijekom cijele konferencije razvijat će se svijest o jeziku i njegovim različitim aspektima te promicati demokratičnost i interdisciplinarnost učenja kroz razmjenu mišljenja, ideja i iskustava, što je glavni cilj koji se želi ostvariti ovim projektom. Na konferenciji će izlaganja biti podijeljena u nekoliko sekcija koje će sadržavati radove slične tematike, a moći će se predstaviti autorski radovi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Svi će radovi naknadno biti tiskani u zborniku radova. Sekcije će ovisiti o broju i temama prijavljenih radova, a istom će sudioniku biti omogućeno izlaganje u više sekcija. Pri izboru tema radova autori imaju slobodu te temu jezika mogu sagledati s više aspekata u njegovom apstraktnom ili konkretnom značenju. Svim će sudionicima (aktivnim i pasivnim) biti izdana potvrda o sudjelovanju na konferenciji. Tema se prijavljuje slanjem prijavnice na konferencija.jezik2014@gmail.com.

Prijava sažetka do 01. lipnja 2014.
Potvrda o prihvaćanju sažetaka do 15. lipnja 2014.
Uplata kotizacije do 01. rujna 2014.
Slanje znanstvenog rada do 15. rujna 2014.

Cijena kotizacije za izlagače izvan područja grada Rijeke iznosi 100 HRK, za izlagače s područja grada Rijeke 50 HRK, a za pasivne slušače izvan područja Rijeke 20 €. Pasivni slušači s područja Rijeke ne plaćaju kotizaciju.

Tehničke upute i prijavnica nalaze se na stranicama USK „Idiom“.

Izvor: Studentski.hr