Medicinski fakultet vratio prijemne ispite

Prva generacija učenika koja se na fakultet upisala temeljem rezultata državne mature još nije završila prvi semestar, a zagrebački Medicinski fakultet već je odlučio vratiti prijemne ispite.

Odluku prema kojoj će svi kandidati koji se žele upisati na medicinu u Zagrebu uz maturu morati polagati i prijemni nedavno je donijelo fakultetsko vijeće, a vrijedit će već za ovogodišnju generaciju maturanata. Na ispitu će se provjeravati znanje iz biologije, fizike i kemije. Fakultet će i dalje bodovati srednjoškolski uspjeh (sa 260 bodova) i rezultate državne mature (sa 240 bodova).

No, tako prikupljeni bodovi učenicima neće ništa značiti ne skupe li na prijemnom najmanje 235 bodova, odnosno ne riješe li iz svakog od tri predmeta najmanje 10 zadataka. Prijemni se, dakle, na medicinu vraća na velika vrata, kao glavni eliminacijski element.

Prof. dr. Davor Miličić, dekan Medicinskog fakulteta, kaže kako su se za povratak prijemnog ispita odlučili iz dva razloga. Prvo, zato što žele ponovno privući studentsku populaciju kojoj je medicina prvi izbor. I drugo, žele ispitati specifična znanja koja su relevantna za nastavak studija.

- Odluku smo donijeli u najboljoj namjeri. Nipošto ne želimo kontrirati državnoj maturi, no činjenica je da je prema ovogodišnjim pravilima medicina mnogima bila samo jedan od izbora. Na testovima iz fizike, kemije i biologije bilo je, pak, premalo pitanja iz gradiva koje je nama važno - rekao je prof. Miličić.

Najavio je kako će Fakultet tijekom godine napraviti analizu uspjeha na ispitima studenata koje su upisali temeljem rezultata državne mature.

- Ti rezultati mogu potvrditi ili opovrgnuti našu hipotezu. Pokaže li se da smo bili u krivu, za iduću ćemo generaciju odustati od prijemnog. No, mi vjerujemo da smo u pravu - rekao je Miličić.

medicinski_fakultet

Iznenađeni ministar

U Ministarstvu obrazovanja, odlukom Medicinskog fakulteta blago su rečeno - iznenađeni.

- Autonomno je pravo svakog fakulteta da odredi kako će upisivati studente. No, nakon što je državna matura položila test i pokazala se vrlo uspješnim projektom, očekivali smo da će svi fakulteti odustati od prijemnih ispita. Najmanje smo očekivali odluku o vraćanju prijemnih - komentirao je državni tajnik za srednje školstvo Želimir Janjić.

Zatečeni su i roditelji maturanata. Mnogi od njih planiraju konkurirati za upis na dva medicinska fakulteta. A kako ostali ne razmišljaju o vraćanju prijemnih ispita ispada da će učenici ispite iz fizike, biologije i kemije u istoj godini morati polagati dva puta: na maturi i na prijemnom.

- Prvi put čujem za to da kolege u Zagrebu vraćaju prijemni. Za nas je državna matura dobar model jer nema mogućnosti manipulacije kod upisa. Sve je transparentno - rekao je dekan osječkog Medicinskog fakulteta prof. dr. Aleksandar Včev.

Bolji od fizičara i kemičara

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava, učenici koji su se ove godine upisali na zagrebački Medicinski fakultet državnu su maturu riješili iznad prosjeka. Primjerice, ispit iz fizike riješili su daleko bolje od budućih nastavnika fizike te studenta Fakulteta strojarstva i brodogradnje. I iz biologije i kemije bili su puno uspješniji od budućih biologa i kemičara.

jutarnji.hr