Matura po uzoru na EU

Svi koji se ove godine nisu uspjeli upisati na željeni fakultet dogodine će prethodno morati polagati državnu maturu.

Nacionalno vijeće za visoko školstvo nedavno je preporučilo da se za kandidate koji su već položili školsku maturu državna matura ne organizira u cijelosti, nego djelomično.

matura

Rok do 1. veljače

Drugim riječima, oni ne bi morali polagati sva tri obvezna predmeta, već samo one predmete koje fakulteti istaknu kao važne, isključivo na višoj razini.

- Ako, primjerice, žele upisati FER, preporuka je da na višoj razini imaju položenu matematiku i fiziku - objasnio je predsjednik Nacionalnog vijeća prof. dr. Vedran Mornar.

Kandidati koji su ranije završili školu i položili školsku maturu za upis na fakultet moći će se prijaviti i bez položene državne mature, no to će im umanjiti šanse za upis.

Rok do kojeg se svi kandidati moraju prijaviti za upis na fakultet i polaganje mature bit će 1. veljače 2010.

Po uzoru na EU

Sve će ispite organizirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje.

Svi će kandidati, i oni koji su već položili školsku maturu i oni koji prvi put izlaze na ispit, pisati identičan test: isti dan u isto vrijeme.

Preporuka je Nacionalnog vijeća da se, po uzoru na praksu u Europskoj Uniji, osobe starije od 24 godine upisuju po posebnoj proceduri.

- Za njih fakulteti mogu organizirati samo motivacijski razgovor, a mogu ih poslati i na polaganje državne mature - rekao je prof. Mornar.

Dodao je da odluku o tome hoće li kandidati stariji od 24 godine studirati besplatno ili će u cijelosti plaćati školarinu moraju donijeti sama visoka učilišta.

jutarnji.hr