Lista 20 odabranih reklama koje očito koriste sex kao 'marketinško oružje'

Seks se dobro prodaje, pa i proizvodi koji idu uz njega. Nekad Pipi, nekad hamburgeri, a nekad - poput Durexovih vibrirajućih kondoma - čak i proizvodi vezani uz seks.

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'

Promotivni posteri koji koriste 'sex'