Hrvatski sabor poziva studente na volontiranje

Hrvatski sabor objavio je na svojoj internetskoj stranici poziv za volontiranje zastupnicima u Hrvatskom saboru u akademskoj godini 2014./2015. Poziv je namijenjen studentima koji će tijekom te akademske godine pohađati 4. ili 5. godinu Pravnog fakulteta ili Fakulteta političkih znanosti.

Hrvatski sabor poziva studente na volontiranje
Slika preuzeta: dalje.com

Program volontiranja zastupnicima pod nazivom "Volontiram u Hrvatskom saboru", koji traje jednu akademsku godinu, provodi se od 2008. godine. Ciljevi su programa učiniti rad državnih institucija transparentnijim, razvijati parlamentarizam i participativnu političku kulturu, unaprjeđivati komunikaciju između građana i njihovih izabranih predstavnika te jačati povjerenje građana u najvišu demokratsku instituciju.

U proteklih pet godina u Programu je sudjelovalo oko 250 studenata i gotovo trećina zastupnika 6. i 7. saziva Hrvatskoga sabora. Studenti volonteri svojim mentorima zastupnicima pomažu u iščitavanju prijedloga zakona i pripremanju materijala za saborske sjednice, istraživanju zakonodavstva drugih zemalja, praćenju medija i javnih nastupa svojih mentora, komunikaciji s građanima i sl.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti putem obrasca objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora najkasnije do 30. lipnja 2014.