Filmska vježbaonica: riječ i slika

FILMSKA VJEŽBAONICA je naziv serije filmskih radionica koje su namijenjene filmskim profesionalcima i amaterima a baziraju se na igri, istraživanju i eksperimentiranju unutar raznih medija.

Rad na vježbaonici je neopterećen završnim produktom ali zahtjeva otvorenost prema novim načinima rada i spremnost polaznika na samostalni i grupni rad kroz niz zadataka. Cilj vježbaonice je vježba i jačanje kreativnih mišića.

“RIJEČ I SLIKA” je naziv prve Filmske vježbaonice i osmišljena je kao niz zadataka uz pomoć kojih polaznici samostalno i u grupi istražuju nove načine i pristupe u interpretaciji i stvaranju pisanog teksta i vizualnih medija.

Točnije, zadaci su bazirani na istraživanju odnosa vizuala (fotografija, snimak, slikai sl.) i pisane riječi (esej, pjesma, naracija u filmui sl.). Ono što nas ovdje zanima jest na koje sve načine te dvije komponente, pisano i vizualno, mogu biti u među odnosu i na koje sve načine one ostvaruju “suradnju”. Zadaci su osmišljeni tako da različitim tehnikama “prevođenja” jednog medija u drugi i obrnuto, eksperimentiramo sa time kamo nas taj spoj sve može odvesti. CIlj je istraživati na koje se sve načine pisano i vizualno mogu zajedno igrati i što sve može nastati iz njihove suradnje i sinergije.

Vježbaonica je namjenjena filmskim profesionalcima, amaterima i svima koji se bave audio-vizualnim medijima a jedini preduvijet jest da polaznici znaju samostalno koristiti fotoaparati/ili kameru i samostalno montirati.

Od polaznika se očekuje mogućnost pristustvovanja na svim terminima, spremnost na rad u grupi (za vrijeme održavanja radionice) i samostalan rad na zadacima (u vlastito slobodno vrijeme).

Trenerica: Petra Zlonoga

Vrijeme održavanja: jednom tjedno po 2h

Trajanje radionice: 6 tjedana / sredina rujna – sredina listopada 2018.

Prijava na radionicu:kratka biografija i motivacijsko pismo(sa osvrtom na trenutačne profesionalne/umjetničke interese)

Prijave su otvorene do 3.rujna 2018., a zainteresirani polaznici se sa biografijom, motivacijskim pismom i kontaktom moguprijaviti na mail radionice@kkz.hr.