EU fondovi u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Pripremite se za nove natječaje u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija!

EU fondovi Uskoro se očekuje objavljivanje novih natječaja u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz strukturnih fondova kao i novih programa Unije! Tim će se natječajima financirati ulaganja u razvoj novih tehnologija, softwarea, hardwarea, ali i povećanje učinkovitosti poslovnih procesa u prozivodnji i poslovanju, korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija!

Zanima Vas kako se pripremiti?

EU PROJEKTI organiziraju jednodnevnu edukaciju pod nazivom: „EU FONDOVI U SEKTORU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA! - Pregled dostupnih fondova, najave natječaja i praktični koraci u pripremi projekata“, koja će se održati 25. ožujka 2014. godine u Zagrebu u prostorijama Veleučilišta Vern, Trg Drage Iblera 10, 2. kat Importanne Gallerije, učionica IMP 12, s početkom u 9:30 sati.

Koji je cilj edukacije?

Cilj edukacije je predstaviti programe EU iz kojih je moguće financirati projekte u sektoru informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, prikazati koji su uvjeti za sudjelovanje u istima te koliki iznosi su na raspolaganju, a sve s naglaskom na sljedeću financijsku perspektivu u sklopu koje je na ova pitanja alociran izdašan iznos europskog novca u sklopu Strategije 2020, odnosno Digital Agenda-e. Polaznicima ćemo ukazati na nove mogućnosti i prilike iz fondova i natječaja koje su na raspolaganju te dati savjete kako krenuti u razvoj njihovih projekata.

Edukacija će razjasniti sve nedoumice potencijalnih prijavitelja, dati im konkretne savjete o tome s kojim je projektima moguće aplicirati te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije budući se radi o novom sustavu i načinu prijave projekata.

Kome je namijenjen trening?

Trening je namijenjen malim i srednjim poduzećima, razvojnim agencijama i poduzetničkim centrima, tijelima javne vlasti, krovnim organizacijama poput komora i saveza, konzultantima, udrugama, medijima, fizičkim osobama i svim drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s dokumentacijom za prijavu projekata u strukturnim fondovima.

Više pročitajte na: Poslovni.hr