Djeca razlikuju jezike još u majčinoj utrobi

Djeca koja rastu u dvojezičnoj sredini uče se razlikovati jezike još u majčinoj utrobi, po istraživanju objavljenom ovog tjedna u američkom časopisu Psychological Science.

trudnica

Istraživači na području psihologije sa sveučilišta Britanske Kolumbije u Kanadi i znanstvenik u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) sa sjedištem u Francuskoj promatrali su dvije skupine novorođenčadi.

Djeca u prvoj skupini čula su samo engleski dok su još bila u majčinu trbuhu, a u drugoj su istodobno čula engleski i tagalog koji se govori na Filipinima.

Kako bi odredili sklonost djeteta prema određenom jeziku stručnjaci su istraživali njihov refleks sisanja koji, ako se pojačava, upućuje na interes novorođenčeta za podražaj.

U prvom istraživanju djeca su 10 minuta slušala engleski i tagalog koji su se izmjenjivali svake minute. Djeca koja su prije rođenja čula samo engleski "pokazivala su jači refleks sisanja" kada bi čula engleski nego kada bi čula tagalog. Djeca koja su bila izložena obama jezicima nisu pokazivala sklonost ni prema jednom.

U drugom istraživanju djeci se govorilo na jeziku sve dok više nisu pokazivala nikakav interes. Stručnjaci su zaključili da se refleks sisanja pojačava samo kada djeca čuju drugu osobu da govori na drugom jeziku.

Ovo istraživanje navodi na zaključak da su dvojezična djeca, kao i ona koja to nisu, kadra razlikovati dva jezika. Autori studije dodaju: "Već u prvim trenucima života postoji mehanizam koji dvojezičnoj djeci pomaže da ne pomiješaju svoja dva jezika", što je presudan uvjet za usvajanje bilingvizma.

tportal.hr