Dizajniraj poštanske marke za 2015. godinu!

Hrvatska pošta objavila je Natječaj za izbor likovnih i grafičkih rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2015. godinu.

Hrvatske poštanske marke 2014

Na natječaj se mogu javiti sve fizičke osobe s područja Republike Hrvatske te strani državljani koji ispunjavaju natječajne uvjete. Rok za predaju radova je 27. lipnja 2014. godine do 16 sati.

Hrvatske poštanske marke stekle su zapažen ugled i uspjeh u svijetu. Hrvatska pošta uložila je velik trud da poštanskim markama predstavi nacionalnu kulturnu i povijesnu baštinu, kao i brojne prirodne ljepote Hrvatske. U stvaranju hrvatskih poštanskih maraka sudjelovali su brojni renomirani umjetnici, slikari, dizajneri i graveri te umjetnici i fotografi koji su pristali da se njihova djela iskoriste kao predlošci u oblikovanju maraka. Dokaz tomu su i međunarodne nagrade – filatelističke, za najbolje i najljepše marke, kao i nagrade za umjetničku i dizajnersku vrijednost maraka.

Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske te stranim državljanima, a jedan od uvjeta koji mora biti ispunjen jest posjedovanje diplome Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkoga fakulteta, Arhitektonskoga fakulteta (studij dizajna), odnosno osoba koja se prijavljuje treba imati barem status apsolventa na jednom od navedenih fakulteta ili dokaz o članstvu u nekoj od stručnih udruga.

Odluku o najboljem likovnom/grafičkom rješenju Uprava Hrvatske pošte donijet će najkasnije do 31. listopada 2014. godine. Rezultati Natječaja bit će dostupni na internetskim stranicama Hrvatske pošte u roku od četrnaest dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Culturnet.hr