Ciklus radionica Primjenom znanja do vlastitog imanja III

Hrvatsko slavističko društvo u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu započinje sa trećim ciklusom radionica za studente.

Hrvatsko slavističko društvo u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu započinje sa trećim ciklusom radionica za studente, diplomante i dugotrajno nezaposlene sa završenom visokom stručnom spremom sa područja društveno-humanističkih znanosti, i ostale koji ne znaju, a žele ostvariti svoju poslovnu zamisao.

U suradnji sa više nevladinih i vladinih organizacija formiran je program na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani. Zbog iznimno velikog interesa za radionicu, molimo vas da popunite prijavnicu/upitnik, na osnovu kojeg ćemo odabirati kandidate za radionicu. Radionice će se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Sve radionice će se održavati na hrvatskom jeziku. Sudjelovanje je besplatno, a prijave se šalju na mroglic2@ffzg.hr s naznakom ''prijava za radionicu''.

Za radionice ''Akademsko pisanje'' i ''Poslovna korespondencija'' dovoljno je poslati prijavu na mroglic2@ffzg.hr i odjavu najkasnije tri dana prije početka radionice.

Za radionice ''Izrada projektnog prijedloga'' i ''Izrada EU projektnog prijedloga'' potrebno je ispuniti upitnik u privitku i poslati ga do 27.11. do 20 sati, potvrdu o prijavi na radionice dobit ćete do 28.11. do 15 sati.
Prijave nakon 27.11. neće se uzimati u obzir.
Prijava se odnosi na sudjelovanje na tri radionice (''Izrada projektnog prijedloga'' i ''Izrada EU projektnog prijedloga'' te praktični rad)

Raspored:
28.11. 18:30-20:00 Adam Vuk: Akademsko pisanje, dvorana A201
30.11. 19:00-21:00 Zlata Veselinović: Izrada projektnog prijedloga, dv. A102
05.12. 18:30-20:00 Adam Vuk: Poslovna korespondencija, dv. A308
07.12. 19:00-21:00 Zlata Veselinović: Izrada projektnog prijedloga za EU projekte, dv. A102
14.12. 18:30-20:00 Projektni prijedlozi: praktični rad i analiza, dv. A102

(Organizatori zadržavaju pravo izmjene programa)

Hrana i piće na radionicama nisu osigurani.

Za više informacija kliknite ovdje.