Bežična mreža sveučilišta u Zagrebu dostupna na čak 59 lokacija u gradu

Bežična mreža Sveučilišta u Zagrebu sada je dostupna na 59 različitih lokacija, a detaljan popis svih lokacija dostupan je na službenoj adresi sveučilišne bežične mreže.

Bežična mreža Sveučilišta u Zagrebu

slika (http://wlan.unizg.hr/karta-pokrivenosti/)

Srce je u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu uspješno realiziralo projekt kojim je proširena pokrivenost bežičnom mrežom na postojećim i novim lokacijama sastavnica Sveučilišta koje su dio sveučilišne bežične mreže UNIZG-WLAN, ali i paneuropske mreže eduroam.

U sklopu projekta proširena je pokrivenost na 23 postojeće lokacije dok je na 22 lokacije uspostavljena pokrivenost bežičnom mrežom. Nove lokacije na kojima je uspostavljena bežična pokrivenost su sljedeće:

 • Akademija dramske umjetnosti, Trg maršala Tita 5
 • Akademija dramske umjetnosti, Petrinjska 7
 • Akademija likovnih umjetnosti, Jabukovac 10
 • Akademija likovnih umjetnosti, Zamenhoffova 14
 • Akademija likovnih umjetnosti, Zagorska 16
 • Farmaceutsko - biokemijski fakultet, Marulićev trg 20
 • Katolički bogoslovni fakultet, Voćarska 106
 • Pravni fakultet, Gundulićeva 10
 • Pravni fakultet, Tkalčićeva 48-50
 • Prehrambeno - biotehnološki fakultet, Kačićeva 23
 • Prehrambeno - biotehnološki fakultet, Jagićeva 31
 • Prehrambeno - biotehnološki fakultet, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Kršnjavoga 25
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Geološki odsjek, Horvatovac 102a
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Marulićev trg 20/2
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Marulićev trg 9a
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Horvatovac 102a
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Geofizički odsjek, Horvatovac 95
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Geografski odsjek, Marulićev trg 19
 • Prirodoslovno matematički fakultet - Kemijski odsjek, Horvatovac 102a
 • Tekstilno - tehnološki fakultet, Pierottijeva 6
 • Tekstilno - tehnološki fakultet, Savska 16

Bežična mreža Sveučilišta u Zagrebu sada je dostupna na 59 različitih lokacija, a detaljan popis svih lokacija dostupan je na službenoj adresi sveučilišne bežične mreže.

Ukoliko se spajate sa svojim laptopom ili mobitelom po prvi put na navedene lokacije ili već postojeće lokacije, proučite upute za spajanje na mrežu!

 

Vijest je preuzeta sa portala studentski.hr