Uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja stranica posao.hr
Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica edukacija.hr.
Internet stranice edukacija.hr su u vlasništvu trgovačkog društva Oglasnik d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41(dalje u tekstu: edukacija.hr.)
Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica edukacija.hr., stupate u ugovorni odnos s trgovačkim društvom Oglasnik d.o.o.i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.
Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama edukacija.hr., primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

1. Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja portala edukacija.hr
Svojim pristupom portalu www.edukacija.hr (dalje u tekstu: edukacija.hr) neopozivo pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja portala edukacija.hr na pravni odnos Vas i vlasnika portala.
Pojedini servisi unutar portala edukacija.hr mogu imati i vlastite uvjete korištenja. Ukoliko nije drugačije istaknuto, koriste se Opći uvjeti korištenja portala edukacija.hr.

2. Opći uvjeti korištenja
Portal edukacija.hr je namijenjen spajanju obrazovnih ustanova i posjetitelja. To je skup internet alata koji su namijenjeni obrazovnim ustanovima i posjetitelja.
Obrazovne ustanove mogu objavljivati oglase za otvorene tečajeve i programe, a posjetitelji mogu pretraživati oglase i slati upite za oglase obrazovnih ustanova.
Portal edukacija.hr ne jamči za točnost podataka u objavljenim oglasima obrazovnih ustanova.
Portal edukacija.hr zadržava pravo brisanja tekstova (oglasa) neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecijskog procijeni.

3. Opći uvjeti za obrazovne ustanove
Objavljivanje oglasa za tečajeve i programe ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku objavljenom na portalu edukacija.hr.
Pretraživanje oglasa obrazovnih ustanova omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala edukacija.hr.

Obrazovne ustanove se obvezuju da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja sudionika za tečajeve, za svoje potrebe.
Obrazovna ustanova koja objavi svoj oglas na portalu edukacija.hr neće držati edukacija.hr i/ili vlasnika portala edukacija.hr odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posjetitelja ili trećih osoba.
Obrazovnim ustanovama nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom, takvi oglasi biti će ispravljeni u djelu u kojem vlasnik portala edukacija.hr procijeni da je diskriminitatoran, uz prethodnu obavijest poslodavcu.
Portal edukacija.hr zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku portala edukacija.hr ili trećoj osobi.

4. Opći uvjeti za posjetitelje
Portal edukacija.hr omogućava besplatno pretraživanje objavljenih oglasa obrazovnih ustanova i slanja upita za određeni tečaj.

5. Autorska prava
Portal edukacija.hr zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ukoliko za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno.
Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez suglasnosti vlasnika.
6. Zaštita privatnosti
Portal edukacija.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku neće davati na uvid trećoj strani, osim ukoliko ti podaci budu zatraženi od strane suda, u sudskom postupku.
Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.

7. Pravo na izmjenu i uklanjanje sadržaja
Portal edukacija.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu, bez prethodne najave.
Portal edukacija.hr zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Uvjetima, kao i trenutno ukinuti registriranom korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja portala odnosno kršenja ovih Uvjeta.

8. Korištenje stranice
Portal edukacija.hr neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja portala edukacija.hr.

Portal edukacija.hr neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.
Portal edukacija.hr objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu edukacija.hr. Portal edukacija.hr ne jamči korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica.

9. Dostupnost stranice
Portalu edukacija.hr pristupa se putem interneta, zbog čega se ne može jamčiti svakodobna dostupnost servisa i informacija na portalu.

10. Izmjena i dopuna Općih uvjeta korištenja
Portal edukacija.hr odnosno njegov vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja portala edukacija.hr, bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.