Učilište Novi - Spa Wellness Akademija

Program usavršavanja za Wellness terapute odobren je i verificiran od MZOŠ RH - KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006 , te se upisuju u radnu knjižicu.
U tijeku je postupak odobrenja verifikacije programa usavršavanja za Wellness terapeute od strane Hrvatske komore fizioterapeuta. 

Znanje postaje jedna od najvažnijih konkurentskih prednosti i glavni adut uspješnog poslovanja. Stoga je efikasna i permanentna edukacija, osobito u uslužnim djelatnostima u koje spada wellness, osnova za ostvarivanje poslovnih ciljeva, te zauzimanja boljih tržišnih pozicija.

Spa Akademija nudi integralni sustav obrazovanja - osposobljavanje i trajno usavršavanje djelatnika u Spa wellness djelatnosti. Sastoji se od niza teoretskih i praktičnih znanja u svrhu adekvatnog osposobljavanja djelatnika, na način da omogućuje užu specijalizaciju i usavršavanje prema potrebama, interesu i predispozicijama pojedinaca.

- Program svojim polaznicima nudi prijeko potrebna teoretska i praktična znanja za pružanje kvalitetnih i stručnih spa i wellness usluga, koje su ključ za uspješno poslovanje i zadovoljne klijente

- Nakon uspješno položenih ispita polaznici dobivaju uvjerenje o usavršavanju za poslove WELLNESS TERAPEUT

- Program se održava i u Zagrebu

- Nastava je organizirana vikendom - što omogućava lakše pohađanje programa

- Ravnateljica i osnivač „Spa akademije" je bacc.physioth. Sandra Skoblar

- U programu usavršavanja za wellness terapeute učite 6 tehnika masaža

- Suradnja sa Tara centrom

PROGRAMI ŠKOLOVANJA ZA ODRASLE - UPIS U RADNE KNJIŽICE:

Wellness terapeut

- Wellness recepcionar

TEČAJEVI - TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE:

Zapadne holističke tehnike i procedure:

1. Površinska i dubinska vezivno - refleksna masaža vezivnog tkiva

"Haubold tehnika"

2. Limfna drenaža

"Tehnika oslobađanja ošita"

3. Duboka mišićna dekontrakcija - "Gestal"

4. Mišićni ekvilibrij, tkz. "Sportska masaža"

5. Pasivni stretching

6. Zglobna masaža - "Yoint work"

7. Antistres - četveroručna - masaža glave i vlasišta

8. Spa & Beauty procedura za lice

Istočne tradicionalne tehnike i procedure:

1. "Thai" sustav kroz tehnike i procedure TRADICIONALNA TAJLANDSKA MASAŽA "Nuad - Bo - Rarn"

OSTALO:

- In house tečajevi za grupe

- VedaCentar - Spa konzultacije - www.vedacentar.com

Pošalji upit

Kontakt podaci

Učilište Novi - Spa Wellness Akademija

Učilište Novi - Spa Wellness Akademija
A. Dminaka 11
51414 Ičići

Mob: 098 2022 666, 098 484 288
Fax: 051 704 023

E-mail: info@vedacentar.com
Web: www.vedacentar.com

O ustanovi