TEB Informatika d.o.o.

ISKUSTVO
Poslujemo sa više od 50 godina tradicije i iskustva što je iznimno ne samo u našim granicama. Upravo je to dugogodišnje iskustvo i strunost naših projektanata jamstvo pouzdanosti, cjelovitosti i funkcionalnosti projekata i rješenja koje u suradnji s našim korisnicima definiramo, realiziramo i odravamo uporabom zadnje generacije informatike tehnologije.

RJEŠENJA
Iskustvo i referentne instalacije odnose se na sve vrste programskih rješenja od klasinih poslovno-financijskih, proizvodno-tehnoloških, integriranih proizvodno-poslovnih do sustava za podršku odluivanju, osobito na podruju gospodarenja cestama.
Moramo posebno naglasiti da nas je dugogodišnje iskustvo i reference na uspostavi suvremenog i uinkovitog, raunalom podranog, sustava gospodarenja i upravljanja cestovnom mreom RH, svrstalo na sam vrh projektnih kua u Republici Hrvatskoj.
Rano smo prepoznali ulogu i znaaj GIS tehnologije, ne samo za manipulaciju i vizualizaciju prostornih podataka, ve kao idealni alat za sistem integraciju i podršku sustavu odluivanja unutar integralnih informacijskih sustava.
GIS kao "mainstream", a ne autonomni podsustav, temelj je našeg promišljanja razvoja i implemetacije GIS tehnologije.

RAZVOJ
Projektni tim, naslanjajui se na dugogodišnju tradiciju kue, ali i na nove tehnologije, metode i principe, razvojem obuhvaa sve faze informatizacije poslovnih sustava po sistemu 'klju u ruke': analiza, design, razvoj, implementacija, školovanje korisnika, odravanje sustava.
Neprekidnim ulaganjem u znanje, školovanjem zaposlenih, investiranjem u opremu kao i praenjem dinamikog razvoja informacijske tehnologije u tehnološkoj smo sadašnjici ime smo u mogunosti realno udovoljiti svim zahtjevima svojih korisnika.

PODRŠKA
U koncepciji kontinuirane brige za naše korisnike i cjelovitost rješenja posebnu panju posveujemo podršci korisnicima, kako bi programska rješenja zaista zaivjela na obostrano zadovoljstvo kako nas projektanata tako i korisnika naših rješenja.
Podrška korisnicima u svim fazama razvoja, implementacije i produkcije temelj je na kojem gradimo povjerenje i zajedniko zadovoljstvo uspjeha.

EDUKACIJA
U skladu s našom eljom da ukazano nam povjerenje opravdamo kompletnom uslugom, permanentno obrazovanje kako naših projektanata tako i korisnika predstavlja osnov našeg uspjeha.
U fazi smo osnivanja školskog centra slijedei Intergraph IMGS u uspostavi Authorised Training Center kao autorizirani partner u Republici Hrvatskoj.


TEB Informatika
– podruja djelatnosti:

  • Poslovni informacijski sustavi
  • Integralni informacijski (poslovno-tehnološki) sustavi
  • Sustavi gospodarenja cestama
  • Geo-informacijski sustavi

Naša dugogodišnja suradnja s Intergraphom rezultirala je 2004. godine proglašenjem Principal Registered Solution Providerom (RSP) za Republiku Hrvatsku. Naš tim certificiranih strunjaka, razvojnih inenjera i predavaa garancija su kvalitete usluga vezanih uz GeoMedia tehnologiju, glavnu liniju programskih proizvoda tvrtke Intergraph.
Obrazovni program slijedi slubenu metodologiju i materijale od strane Intergrapha, a ukljuuje teajeve za sljedee proizvode:

  • GeoMedia
  • GeoMedia Professional
  • GeoMedia Web Map

Osim standardnih teajeva pruamo usluge obuke po projektima – prema specifinim zahtjevima korisnika.

Poalji upit

Kontakt podaci

TEB Informatika d.o.o.

TEB Informatika d.o.o.
Voninina 2/IV
10000 Zagreb

Tel: 01/4602-333
Fax: 01/4602-323

E-mail: webmaster@teb-informatika.hr
Web: www.teb-informatika.hr

O ustanovi