Intervju

Koja je vizija vaše kompanije?

Vizija Suvremenog učilišta u Splitu je promicanje cjeloživotnog učenja, praćenje novih kreativnih trendova, kako u tehnološkom, tako i u edukacijskom pogledu, a najveću pozornost u realizaciji naših programa posvećujemo konkretnoj praksi.

Na koje potrebe korisnika odgovarate svojim uslugama? Opišite profil prosječnog poduzeća ili osobe koja koristi vaše usluge.

Poznati smo po tome što imamo različiti spektar programa pa sukladno tome jako puno različitih korisnika naših usluga, bilo da se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi.

Kakvim procjenjujete hrvatsko tržište na kojem nudite vaše usluge? Koji su najveći problemi sa kojima se susrećete prilikom pružanja usluga na hrvatskom tržištu?

Hrvatsko tržište, osobito naša županija Splitsko-dalmatinska je još uvijek nezrela za prihvaćanje cjeloživotnog učenja, te uz nedostatak financijskih sredstava građana to ističemo kao najveće probleme u pružanju usluga na našem tržištu

Koja je vaša ključna usluga na hrvatskom tržištu? Kome je namijenjena? Koje su njene glavne značajke i kvalitete?

Ključna usluga je obrazovanje odraslih, namijenjena je svim osobama koje imaju najmanje 15 godina te se žele doškolovati. Prekvalificirati, osposobiti ili usavršiti za novo zanimanje ili promijeniti staro.glavne značajke naše usluge su slijedeće: individualno-savjetodavni pristup svakom polazniku, programi prilagođeni potrebama tržišta s mnogo prakse, svi programi su odobreni od nadležnih ministarstava, suvremeno opremljeni prostor, stručan predavački kadar.

Opišite strukturu vaših prihoda. Da li u strukturi prihoda prevladavaju prihodi od pravnih ili fizičkih osoba?

Ostvarujemo prihode podjednako od pravnih i fizičkih osoba.

Koji su vaši najznačajniji projekti i reference na domaćem tržištu?

Projekti: jedinstveni program usavršavanja za agenta nekretnina, sudjelovanje u projektu osposobljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja, info kiosk ministarstva europskih integracija, otvaranje područnih odjeljenja u Pločama, Zadru, Šibeniku, Zagrebu i Rijeci.

Kako vidite razvoj tržišta na kojem participirate? Gdje vidite svoju kompaniju za godinu dana, a gdje za pet godina?

Suvremeno učilište kao ustanova iz godine u godinu ostvaruje porast korisnika usluga. Očekujemo kroz slijedeću godinu nastavak trenda porasta kao i poboljšanje rada područnih odjeljenja.

Kontakt podaci

Suvremeno učilište u Splitu

Suvremeno učilište u Splitu
Put brodarice 6
21000 Split

Tel: 021/323-077
Fax: 021/323-078

E-mail: admin@suvremenouciliste.hr
Web: www.suvremenouciliste.hr

O ustanovi