Sokrat - Škola stranih jezika

SOKRAT Škola stranih jezika utemeljena je 2000.godine. 

Prateći svjetske metode učenja stranih jezika i istovremeno, kroz višegodišnje iskustvo, pažljivo analizirajući svakodnevne situacije u nastavi razvili smo vlastitu metodu podučavanja koja je ubrzo postala i zaštitni znak Sokrata. Metoda koju provodimo kroz posebno osmišljene programe podrazumijeva poticanje aktivne komunikacije na stranom jeziku od samog početka. 

Metoda Škole - Sokrat's Fluency-Accuracy Rapid Method® (SFARM®) - izrazito je interaktivna, što znači da je težište aktivnosti na učeniku te se što je moguće više trudi poučavati jezik u izvornim situacijama. U radu Škole koriste se što moderniji video i audio materijali, multimedijski programi te provjereni udžbenici. U Sokratovoj metodi poučavanja se koriste najnovija dostignuća iz područja neurolingvistike, glotodidaktike, metodike te kognitivne lingvistike. 

Učenje gramatičkih konstrukcija napamet i rješavanje predvidljivih jezičnih zadataka te naknadno nastojanje da ih se upotrijebi u svakodnevnoj komunikaciji pokazalo se izrazito neučinkovitim. Naučene konstrukcije kasnije se teško primjenjuju u govoru, dolazi do jezičnih blokada i osjećaja frustracije zbog nemogućnosti fluidnog komuniciranja na stranom jeziku. Polaznici osjećaju da su stekli određena znanja, ali nisu ih u stanju primijeniti u svakodnevnom govoru, što znači da njihov cilj – naučiti strani jezik - nije ostvaren. 

Kako bismo naše polaznike osposobili da počnu što brže i što lakše komunicirati na odabranom jeziku razvili smo posebne metode kojima ih u neformalnoj atmosferi, kroz dijalog, rasprave o zanimljivim temama, zabavne aktivnosti, vježbe i stvarne životne situacije potičemo na komunikaciju od samog početka, već na prvom stupnju nastave. Pritom neprestano mijenjamo nastavne sadržaje i nastojimo ih što više prilagoditi interesima, željama i potrebama svake grupe kako bi nastava bila što zanimljiva, a time i učenje lakše. Na ovaj način nastava se odvija u stimulativnoj, atmosferi, a sam proces učenja nikad nije frustrirajući jer sposobnost komuniciranja na stranom jeziku nastupa vrlo brzo, a to je najbolji poticaj za daljnje učenje. 

Osim toga, ovakvim pristupom našim polaznicima pomažemo da razbiju tremu ili strah od stranog jezika što je kod klasičnog pristupa podučavanju vrlo često razlog odustajanja od učenja stranog jezika. Možda je najbolji dokaz uspješnosti metode Sokratove metode činjenica da su ankete pokazale da se više od 70% naših polaznika odlučilo upravo za Sokrat na temelju preporuke prijatelja, poznanika, poslovnih suradnika - bivših ili sadašnjih polaznika naših tečajeva. 

Naglasak u Sokratu stavljen je, dakle, na brzo učenje, brzo postizanje tečnosti, ali nadasve na točan izričaj u govoru i pismu. 

Sokrat je jedina škola u Centralnoj Europi akreditirana od strane američkih sveučilišta i u suradnji s američkim sveučilištima primjenjuje ACTFL kriterije. Svi američki studenti koji u Sokratu pohađaju tečaj mogu dobiti bodove (credits). 
Sokrat je također jedini strateški partner UN-a u regiji i priprema polaznike za UN proficiency ispite. 

Od godine 2004. Sokrat ima uveden i certificiran međunarodni sustav upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2000. 

Svi Sokratovi tečajevi oblikovani su prema preporukama opisanima u dokumentu Vijeća Europe i polazniku se na kraju tečaja izdaje svjedodžba u kojoj je upisan nivo tečaja prema CEF deskriptorima. 

Pošalji upit

Kontakt podaci

Sokrat

Sokrat
Kneza Borne 16
10000 Zagreb

Tel: 01 4923 400
Mob: 091 2177 722
Fax: 01 4920 838

E-mail: info@sokrat.hr
Web: www.sokrat.hr

O ustanovi