SMI d.o.o.

Tvrtka SMI d.o.o. osnovana je 1993. godine i pridružila se korporaciji Silva Internacional, Inc., čime je Hrvatska postala stotinu i druga. zemlja s licencom Silva metode u svijetu.

Silva International, Inc. *(Laredo, Texas, USA) počela je s radom 1944. godine. Dvadesetdvije godine provodila je znanstveno istraživačke-projekte na temelju čijih je rezultata gospodin José Silva, osnivač korporacije "Silva International, Inc.", osmislio jedinstvenu metodu većeg korištenja potencijala uma koju je prezentirao javnosti 1966. godine u Laredu, Texas.

Danas je Silva Metoda prisutna u 111 zemalja svijeta i broji više od 15 milijuna diplomaca. Koristi se na sveučilištima i u školama za uspješnije učenje i polaganje ispita, te u raznim zdravstvenim ustanovama pri liječenju ovisnosti, karcinoma i psihičkih poremećaja. Mnoge velike korporacije i tvrtke u razvoju koriste tehnike Silva Metode kako bi poboljšale kreativnost, komunikaciju i prodaju. Neke od njih su Motorola, GE, Johnson & Johnson – Praha, Eurotel, PSM, Leonardo, Ericsson Nikola Tesla, Grawe Hrvatska, Merkur osiguranje, Inter-tours i dr.

Silva Metoda nadahnula je mnoge u svom radu - umjetnike, učitelje i istraživače kao što su Richard Bach, Margerite Piaza, Shakti Gawain, Wayne Dyer, dr O. Carl Simonton, dr Cleve Backster i mnoge druge
Osnovna djelatnosti tvrtke SMI d.o.o. je obrazovnog karaktera i podrazumijeva prenošenje znanja putem seminara, radionica, predavanja i knjiga.

Seminari se održavaju pod vodstvom psihoorijentologa - licenciranih instruktora Silva Metode. Svaki polaznik po završenom seminaru dobiva međunarodnu diplomu i certifikat koji mu omogućuje besplatno obnavljanje osnovnog seminara bilo gdje u svijetu gdje je registrirana Silva Metoda.
Pored osnovnih seminara održavamo i specijalističke seminare, te poslovne seminare za potrebe tvrtki (eng.Business Intensive Program– BIP).

Pošalji upit

Kontakt podaci

SMI d.o.o.

SMI d.o.o.
Šime Devčića 1
10 000 Zagreb

Tel: 01/4810 266
Fax: 01/4810 266

E-mail: info@silva-metoda.com
Web: www.silva-metoda.com

O ustanovi