Seneks jezici

Seneks jezici

Škola Seneks jezici postoji od 1997. godine i u tom periodu razvila je svoje stručne aktivnosti do visokog stupnja korektnosti i profesionalnosti. Profesori škole visoko su educirani nastavni kadar koji svojim permanentnim stručnim usavršavanjem kontinuirano djeluje u razvijanju poduke stranih jezika, prevođenju te poduci našeg materinjeg jezika. Nastava se odvija u malim grupama ili individualno ovisno o polaznicima. Naši su tečajevi namijenjeni djeci predškolske i đačke dobi, mladeži i odraslim polaznicima. Škola je Član udruge PRIMA i Eaqualsa (The European Association For Quality Language Services) te Zajednice za strane jezike pri HGK. U školi je 2002. godine uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000, a 2005. godine škola je prošla kroz proces recertifikacije prema istoj normi.

Nastava u predškolskim tečajevima odvija se dva puta tjedno tijekom školske godine, a namijenjena je djeci koja prvi put uče strani jezik. Auditivne navike djeteta nisu još ustaljene te mu je akustično razlučivanje stranih glasova lakše nego odrasloj osobi. Zajednički rad u grupi utječe na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta. Cilj nastave stranog jezika u predškolskom tečaju je upoznati dijete sa stranim jezikom kao novim sredstvom primanja ali i predaje informacija. Postoje dva stupnja za djecu predškolske dobi.

Nastava u đačkim tečajevima odvija se dva puta tjedno tijekom školske godine. Materijal uvodimo u određenoj situaciji, a koristimo ga u drugim prilikama dok ne postanu veza između reproduktivnog i produktivnog govora. Obuhvaćene su sve četiri vještine: slušanje, čitanje, pisanje i govor, a polagano se pojavljuje i peta - prevođenje. Cilj nastave stranog jezika na đačkim tečajevima je da đaci steknu sposobnost jezičnog sporazumijevanja u različitim situacijama. Postoji osam stupnjeva za đake. Nakon đačkih stupnjeva slijede četiri stupnja za mladež.

Nastava u tečajevima za odrasle (opći i poslovni jezik, jezik struke) odvija se dva puta tjedno po dva školska sata (blok-sat) tijekom jednog semestra. Što su polaznici napredniji i neovisniji o nastavniku njihova je motiviranost za učenje i upotrebu stranog jezika veća. Polaznici uče misliti na stranom jeziku i procesirati dobivene informacije. Na taj način postaju kreativni na stranom jeziku.

Na početnim stupnjevima uz obaveznu gramatiku polaznik izražava zahvalu, zahtjev, mišljenje i informaciju. Na stupnjevima između početnih i naprednih uz obaveznu gramatiku polaznik izražava savjet, opomenu, objašnjenje ili uputu. Na naprednim stupnjevima polaznik izražava sve spomenute teme na višoj razini pazeći na slaganje vremena uz upotrebu proširenog vokabulara.

U početnim tečajevima više se podučava gramatika i vokabular dok se kasnije valorizira stil i sintaksa. Sposobnost prosuđivanja i način izražavanja postiže se podukom razumljivom na semantičkom i sintaktičkom nivou, odgovarajućim udžbenikom i dodatnim materijalima koji su izbor nastavnika. Podučava se izgovor, gramatika, vokabular i stil.
Upotreba videa povezuje lingvističku i socijalnu stranu jezika a ne umanjuje ulogu nastavnika. Njime se može znatno razviti prirodnost komunikacije u nastavi. Cilj nastave na tečajevima za odrasle je kompleksniji zbog važnosti sadržaja i forme. Postoji deset stupnjeva općeg jezika nakon čega slijede četiri stupnja konverzacije. Nakon četvrtog stupnja općeg jezika moguće je upisati prvi od šest stupnjeva poslovnog jezika.

Svi tečajevi osim predškolskih imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit. Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuje polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Seneks jezici

Seneks jezici
Račkoga 11
10000 Zagreb

Tel: 01/4618-014
Fax: 01/4617-650

E-mail: seneks@seneks-jezici.hr
Web: www.seneks-jezici.hr

O ustanovi