Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište 'Niko' Split

Pučko otvoreno učilište 'Niko' Split
Domovinskog rata 27 B
21000 Split

Tel: 021/362-244
Fax: 021/322-440

E-mail: niko@st.t-com.hr
Web: www.niko-pucko.hr

O ustanovi

Operator tehničkog crtača

Upoznavanje osnovnih načela CAD-a te potpuno savladavanje AutoCad-ovog sučelja.

Trajanje: 160 satiMjesto: Splitdetaljnije

Operator za obradu teksta

Cilj programa je osposobljavanje polaznika unosu i obradi teksta u Wordu.

Trajanje: 64 sataMjesto: Splitdetaljnije

Programiranje

Program stručnog usavršavanja polaznika za poslove programera.

Trajanje: 372 sataMjesto: Splitdetaljnije

Računalni operator - osposobljavanje

Cilj programa je osposobljavanje operatora za korištenje osnovnih programa na računalu.

Trajanje: 150 satiMjesto: Splitdetaljnije

Računalni operator - usavršavanje

Cilj programa je usavršavanje operatora za korištenje osnovnih programa na računalu.

Trajanje: 300 satiMjesto: Splitdetaljnije