Kontakt podaci

Poslovno učilište Experta

Poslovno učilište Experta
Kneza Mislava 14
10000 Zagreb

Tel: 01/4618-444 <br>01/4618-555
Fax: 01/4618-455

E-mail: uciliste@experta.hr
Web: www.experta.hr

O ustanovi

Menadžer ljudskih potencijala (Human resources manager)

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala.

Trajanje: Jednogodišnja specijalizacijaMjesto: Zagrebdetaljnije

Menadžer marketinga

U današnjim tržišnim okolnostima zadovoljstvo potrošača postaje sve važnijim ciljem organizacija.

Trajanje: Jednogodišnja specijalizacijaMjesto: Zagrebdetaljnije

Menadžer prodaje (Sales manager)

Organizacija prodajnog procesa složena je djelatnost čija je svrha konkretan čin prijenosa vlasništva robe od proizvođača, preko trgovine ili izravno u posjed potrošača odnosno kupca.

Trajanje: Jednogodišnja specijalizacijaMjesto: Zagrebdetaljnije

Menadžer za odnose s javnošću (PR manager)

Odnosi s javnošću složena su djelatnost čija je svrha određivanje strategije, planiranje, ispitivanje i unapređivanje slike ili reputacije koju organizacija, institucija, ustanova, udruga ili trgovačko...

Trajanje: Jednogodišnja specijalizacijaMjesto: Zagrebdetaljnije

Voditelji u elektroničkim medijima (TV i radijski voditelj)

Danas gotovo da i nema radijske ili televizijske emisije u kojoj se ne pojavljuje voditelj.

Trajanje: Jednogodišnja specijalizacijaMjesto: Zagrebdetaljnije